katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Zobrazení aktuality

KÁNA - týdenní setkání pro manželské páry

Kdy: 22.7.2018
Dieceze: Olomoucká arcidiecéze
Popis: <H1>Co je to Kána?</H1>
Kána je týdenní setkání, organizované
Komunitou Chemin Neuf, pro páry, které v sobě
najdou odvahu vybočit ze zaběhnuté všední
rutiny, rozhodnou se na chvíli zastavit ve
stále rychlejším rytmu běžného života a
dovolí Stvořiteli, aby v jejich vztahu
„proměnil vodu ve víno“ (Jan 2:1-11).<P>

Mnohé páry chtějí obnovit manželský svátostný
slib nebo prohloubit svůj vzájemný vztah,
někteří přijíždějí s touhou oživit komunikaci
v páru, jiní zase hledají Boží vůli pro svou
budoucnost.
<P>
Setkání Kána se za 36 let trvání rozšířilo do
více než 45 zemí na pěti kontinentech a
účastní se ho zástupci všech křesťanských
denominací.

<H1>Co nabízí Kána?</H1>
<H3>Čas pro pár</H3>
Srdcem Kány je setkání v našem páru bez
nutnosti řešit každodenní provozní
záležitosti. Nabízíme vám příležitost být
spolu jen sami dva, společně probrat věci, na
které vám doma chybí čas, mluvit o svých
trápeních, touhách či radostech nebo jen
společně mlčet.
<H3>Čas s Bohem</H3>
Prostředí otevřené Boží lásce nám pomáhá
prožívat radost a zakoušet pochopení a
vzájemné přijetí i v našich nedokonalostech.
Duch svatý dnes, stejně jako v minulosti,
buduje naše páry a učí nás milovat a
odpouštět si. Využití nabídky účastnit se
společných modliteb či liturgie může otevřít
cestu k prohloubení nebo (znovu)objevení
vztahu k Bohu.
<H3>Čas s druhými</H3>
Možnost navázat nová přátelství, podělit se s
druhými o vlastní zkušenosti a nechat se jimi
povzbudit, společně se pobavit i odpočívat.
<H1>Pro koho je Kána?</H1>
Setkání Kána vychází z křesťanského pohledu
na manželství a je otevřeno párům z různých
křesťanských církví a denominací. Příslušnost
k církvi není podmínkou účasti – zváni jsou i
ti, kteří sami sebe za věřící nepovažují, ale
křesťanské prostředí jim není cizí. Naše
pozvání k objevování významu života v páru se
týká nejen manželských párů, ale také
svobodných, kteří žijí v partnerském svazku
bez dosud uzavřeného manželství.

<H1>A co děti?</H1>
Na setkání Kána můžete přijet i s vašimi
dětmi. Je pro ně připraven program
odpovídající jejich věku, který jim umožní
navázat kamarádství a něco zajímavého
společně prožít. Malé děti (0-6 let) budou
během společných částí programu hlídány v
místě setkání a v ostatních časech budete
spolu. Školáci (do 14 let) prožijí celý týden
odděleně v partě svých vrstevníků.

<H1>Co můžeme prožít na Káně?</H1>
Společně v přednáškách a ve svědectvích
otevřeme témata týkající se života v páru a v
rodině (komunikace, modlitba, odpuštění,
intimita, závazek…). Budeme mít čas podělit
se o bohatství i obtíže společného života jak
sami dva v našem páru, tak i v malé skupince
s dalšími páry. Najdeme si čas i na oslavu
radosti z našich párů a rodin.

<H1>Co je třeba udělat?</H1>
vyhradit si týden volna – není možné účastnit
se jen části týdenního setkání<P>
přihlásit se – zbytečné otálení není na
místě, protože je kapacita omezená
Informace: kana (zavináč) chemin-neuf (tečka) cz
WWW: http://www.kana4you.cz/
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest