katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
12.11.2018Radio Proglas
V týdnu od 12. do 18. listopadu uslyšíte na Proglasu rozhovor s filosofem a signatářem Charty 77 Danielem Kroupou, nebo pořad Lví silou, vzletem sokolím, který se věnuje historii Sokola.
Více informací...
12.11.2018Biblické fotostřípky
   Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu! Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem.

Mt 22,4
Více informací...
8.11.2018Biblické fotostřípky
   A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.

Zj 12,1
Více informací...
6.11.2018Čtenářský deníček
Radost z Boha

V katolické církvi nejsme spolek lidí, shromážděných za účelem oprav církevních památek, nejsme spolek lidí, který chce ve společnosti prosadit svůj názor na rozvody heterosexuálů a sňatky homosexuálů. Jsme spolek lidí zraněných Bohem, jsme lidé, kteří především hledají Boží království, kteří poznali trýzeň žízně a dotkli se studny.
Více informací...
5.11.2018Radio Proglas
V týdnu od 5. do 11. listopadu naladíte na Proglasu například první z podzimních besed série Bez obav?, které budou věnovány rusko-ukrajinskému konfliktu, dále pokračuje projekt 100 let naší republiky – 100 let vašich vzpomínek – například premiérovým pořadem Moje 20. století.
Více informací...
2.11.2018Biblické fotostřípky
   I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.

Zl 23,4
Více informací...
31.10.2018Katolík
Získání odpustků během "dušičkového týdne"
Více informací...
31.10.2018Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
29.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 29. října do 4. listopadu začíná na vlnách Proglasu projekt 100 let naší republiky – 100 let vašich vzpomínek.
Více informací...
29.10.2018Biblické fotostřípky
   „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“

Gn 2,11
Více informací...
23.10.2018Biblické fotostřípky
   Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.

Zl 118,24
Více informací...
22.10.2018Čtenářský deníček
Autenticita

Proč je důležité být autentickými? Protože "dobrý život je, když máme volnost vzkvétat." A být sám sebou znamená vlastně totéž co rozmnožovat svoje hřivny.
Více informací...
22.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 22. do 28. října naladíte na Proglasu nový seriál o stáří nebo přímý přenos závěrečného koncertu festivalu Republika 100.
Více informací...
17.10.2018Biblické fotostřípky
   Hlasitý jásot nad zachráněním pod stany spravedlivých zaznívá.

Zl 118,15
Více informací...
15.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 15. do 21. října naladíte na Proglasu týdeník Vítejte, senioři! věnovaný žonglování, zbojnické Folklórní okénko nebo rozhovor s americkým františkánem Richardem Rohrem.
Více informací...
13.10.2018Čtenářský deníček
Křesťan v záběhu

Thierry Bizot se setkal s Ježíšem … a už se z toho nevzpamatoval.
Více informací...
12.10.2018Biblické fotostřípky
   Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

Zl 139,8
Více informací...
9.10.2018Biblické fotostřípky
   Nehněvej se na ty, kdo konají zlo, nezáviď těm, kdo páchají nepravost, vždyť zvadnou rychle jako tráva, jako zelená bylina uschnou.

Zl 37,2
Více informací...
8.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 8. do 14. října naladíte na Proglasu například týdeník Mezi slovy věnovaný odcházení ze života nebo první část opery Bedřicha Smetany Libuše.
Více informací...
8.10.2018Radio Proglas
V týdnu od 8. do 14. října naladíte na Proglasu například týdeník Mezi slovy věnovaný odcházení ze života nebo první část opery Bedřicha Smetany Libuše.
Více informací...
4.10.2018Biblické fotostřípky
   Boháč jen promluví, a všichni hned zmlknou, a co řekne, vynášejí až do nebe. Chudák promluví, a už se ptají: „Co je to za člověka?“ A když zakopne, ještě ho postrčí.

Sir 13,23
Více informací...
30.9.2018Čtenářský deníček
Anonymní katolík

Musíme to zkrátka nechat plavat, opustit ty své malé ubohé jistoty, kterých se držíme jako měšce na zlaťáky, dávají nám iluzi, že jsme silní, ale ve skutečnosti nás jen drží v uklidňujícím otroctví.
Více informací...
29.9.2018Biblické fotostřípky
   „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst.

Lk 1,19
Více informací...
28.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 1. do 7. října se můžete na vlnách Proglasu těšit na nový interaktivní pořad Soukromá detektivní kancelář Lorňon, na týdeník Mezi slovy o vině, trestu a odpuštění nebo na rozhovor s písničkářem Pavlem Helanem.
Více informací...
24.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 24. do 30. září připravilo Radio Proglas tematický program ke slavnosti svatého Václava připadající na pátek 28. září. O tomto světci bude řeč například v Barvínku nebo cyklu Mezi slovy.
Více informací...
23.9.2018Biblické fotostřípky
   Polní stromoví vydá své ovoce, země vydá svou úrodu a budou na své roli v bezpečí. I poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je z rukou těch, kteří je zotročují.

Ez 34,27
Více informací...
17.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 17. do 23. září můžete navštívit Den otevřených dveří hlavní brněnské redakce Proglasu. Z programu se můžete těšit na rozhovor s tureckým spisovatelem Iskenderem Palou, nebo pořad Mezi slovy věnovaný Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby.
Více informací...
13.9.2018Biblické fotostřípky
   Nevidí snad Bůh mé cesty a nepočítá všechny mé kroky?

Job 31,4
Více informací...
10.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 10. srpna do 16. září vysílá Proglas například Kafemlýnek věnovaný uplynulému Světovému setkání rodin v Dublinu, první díl barvínkovského seriálu Čeští patroni nebo debatu mladých s plzeňským biskupem Tomášem Holubem.
Více informací...
7.9.2018Biblické fotostřípky
   Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat;
je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat;
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat;
je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat;
je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit;
je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje.
Jaký užitek má ten, kdo pracuje, ze všeho svého pachtění?

Kaz 3,1
Více informací...
3.9.2018Radio Proglas
V týdnu od 3. srpna do 9. září uslyšíte na Proglasu premiérové Čtení na pokračování – knihu Z. Kossakové: Úmluva, nový vzdělávací cyklus Úvod do knih Starého zákona a seriál Masaryk iritující a fascinující.
Více informací...
2.9.2018Biblické fotostřípky
   Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.Přivaž si je natrvalo k srdci, oviň si je kolem hrdla.
Povedou tě, kamkoli půjdeš, když budeš ležet, budou tě střežit, procitneš a budou s tebou rozmlouvat. Vždyť příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu.

Pr 6,20
Více informací...
27.8.2018Radio Proglas
V týdnu od 27. srpna do 2. září se na vlnách Proglasu můžete těšit na rozhovor s instrumentálním duem Delioů, pořad královehradeckého studia o společnosti Bethany nebo proglasovou premiéru skladby Mše k poctě svaté Moniky skladatele Girolama Frescobaldiho.
Více informací...
24.8.2018Biblické fotostřípky
   Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Mt 7,11
Více informací...
20.8.2018Radio Proglas
V týdnu od 20. do 26. srpna se Proglas bude věnovat 50. výročí okupace Československa nebo tomu, jak se žije na Zakarpatské Ukrajině.
Více informací...
19.8.2018Biblické fotostřípky
   ... Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

Mt 18,3
Více informací...
15.8.2018Biblické fotostřípky
   Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. ... Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“

Lk 1,30
Více informací...
13.8.2018Radio Proglas
V týdnu od 13. do 19. srpna se můžete na Proglasu těšit na příklad na pořad o projektu obytného vozu pro handicapované Charley Tramp nebo další díl volného seriálu 100 let Československa – 100 let české dechovky.
Více informací...
12.8.2018Biblické fotostřípky
   Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Mt 7,7
Více informací...
9.8.2018Čtenářský deníček
Normalizované životy

Po přečtení této knihy mohu jen děkovat, že jsem mnohým z popisovaných zkoušek nebyl vystaven. Kdoví, jak bych obstál já sám.
Více informací...
9.8.2018Biblické fotostřípky
   Synu, neveď žebravý život; lépe zemřít než žebrat.

Sir 40,28
Více informací...
6.8.2018Radio Proglas
V týdnu od 6. do 12. srpna naladíte na vlnách Proglasu tematické pořady k blížícímu se 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka nebo poslední díl vzdělávacího cyklu Svědkové víry 20. století.
Více informací...
4.8.2018Biblické fotostřípky
   Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Pr 22,6
Více informací...
31.7.2018Biblické fotostřípky
   Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.

Gn 1,7
Více informací...
30.7.2018Radio Proglas
V týdnu od 30. července do 5. srpna naladíte první tematické pořady k blížícímu se 90. výročí úmrtí Leoše Janáčka nebo Knihovničku věnovanou publikaci To že byl život? Tomáše Halíka.
Více informací...
26.7.2018Biblické fotostřípky
   Obejděte Sijón, vydejte se kolem spočítat jeho věže.

Zl 48,13
Více informací...
23.7.2018Čtenářský deníček
Zakusit otcovo objetí

Moje věrnost, povinnosti a služba nebyly odpovědí skutečné lásky na Boží volání; vyrůstaly z touhy po osobním zisku a odměně. … Celý svůj křesťanský život jsem slýchal, že mě Bůh miluje, ale nikdy jsem nezboural hradby kolem svého srdce natolik, abych osobně mohl přijmout přirozený projev jeho lásky.
Více informací...
23.7.2018Radio Proglas
V týdnu od 23. do 29. července zachytíte na vlnách Proglasu Kafemlýnek věnovaný projektu Znojemský hudebníček, speciální PRA-Barvínek nebo Čtení na pokračování z knihy P. Reného-Luca Vychoval mě gangster.
Více informací...
21.7.2018Biblické fotostřípky
   Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem! Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost neztroskotá.“

Iz 51,6
Více informací...
16.7.2018Radio Proglas
V týdnu od 16. do 22. července naladíte například pořad brněnského studia s podtitulem Jak se žije v Albánii nebo rozhovor s bioložkou, žonglérkou a mniškou Jaroslavou Kubešovou v cyklu Křesťan a svět.
Více informací...
14.7.2018Biblické fotostřípky
   Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.

Zl 5,8
Více informací...
9.7.2018Radio Proglas
V týdnu od 9. do 15. července se můžete na Proglasu těšit na živé vstupy a přenosy z Katolické charismatické konference v Brně nebo na týdeník Mezi slovy věnovaný apoštolské exhortaci papeže Františka Gaudete et exsultate.
Více informací...
5.7.2018Biblické fotostřípky
   Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá.

Iz 55,1
Více informací...
3.7.2018Biblické fotostřípky
   ... od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti.

Jer 8,10
Více informací...
1.7.2018Radio Proglas
Více informací...
28.6.2018Biblické fotostřípky
   Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá.

Iz 44,18
Více informací...
27.6.2018Čtenářský deníček
Proměna farnosti

...pořádáme poutě a výlety, plesy, ministrantské turnaje, tábory a farní odpoledne, ale nemíjíme se se základním nastavením a smyslem existence farního společenství?
Více informací...
25.6.2018Radio Proglas
V týdnu od 25. června do 1. července uslyšíte na Proglasu pořád Vítejte senioři! s prezidentem spolku NEstárniBLBĚ nebo týdeník Mezi slovy věnovaný 150. výročí narození kněze a beduína Aloise Musila.
Více informací...
23.6.2018Biblické fotostřípky
   Pějte Hospodinu píseň díků, zpívejte našemu Bohu žalmy při citeře,
tomu, který ... dává na horách růst trávě,tomu, který zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí.

Zl 147,7
Více informací...
18.6.2018Biblické fotostřípky
   Ustanovili tě při hostině správcem? Nevyvyšuj se! Buď mezi ostatními jako jeden z nich, postarej se o ně a až potom si sedni.

Sir 32,1
Více informací...
18.6.2018Radio Proglas
V týdnu od 18. do 24. června zachytíte na vlnách Proglasu například další díl seriálu 100 let Československa – 100 let české dechovky a přímý přenos autorského pořadu Magdaleny Múčkové Desatero z Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice 2018.
Více informací...
11.6.2018Radio Proglas
V týdnu od 11. do 17. června zachytíte například rozhovor s Markem Orko Váchou na téma Život nebo smrt? nebo Hudební siestu věnovanou 175. výročí narození E. H. Griega.
Více informací...
9.6.2018Biblické fotostřípky
   Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.

Mt 5,23
Více informací...
4.6.2018Biblické fotostřípky
   ...učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce...

Mt 11,29
Více informací...
4.6.2018Radio Proglas
V týdnu od 4. do 10. června zachytíte například rozhovor s frontmanem skupiny Lake Malawi Albertem Černým, nový seriál O ctnostech v rámci Dotýkání světla nebo debatu mladých s pomocným biskupem ostravsko-opavské diecéze Martinem Davidem.
Více informací...
28.5.2018Radio Proglas
V týdnu od 28. května do 3. června uslyšíte úvodní díl nového vzdělávacího cyklu Svědkové víry 20. století s historikem Janem Stříbrným nebo rozhovor s emeritním plzeňským biskupem Františkem Radkovským a se současným biskupem Tomášem Holubem.
Více informací...
25.5.2018Biblické fotostřípky
   Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním.“

Jan 3,1
Více informací...
21.5.2018Radio Proglas
V týdnu od 21. do 27. května uslyšíte například rozhovor o rodinné tradici výroby kněžských ornátů nebo týdeník Živě z Prahy s arciopatem benediktínského kláštera v Praze na Břevnově Prokopem Petrem Siostrzonkem.
Více informací...
20.5.2018Biblické fotostřípky
   ...Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

Lk 3,16
Více informací...
16.5.2018Biblické fotostřípky
   „Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

Mk 9,37
Více informací...
14.5.2018Radio Proglas
V týdnu od 14. dubna do 20. května zachytíte na vlnách Proglasu Noční linku na téma „Jaká hudba se vám v kostele nejvíc líbí?“ s hudební redaktorkou Klárou Beránkovou, cyklus Mezi slovy s podtitulem Jídlo není odpad nebo týdeník Živě z Prahy věnovaný Janu Pavlu II.
Více informací...
11.5.2018Biblické fotostřípky
   Ale Hospodin mi řekl: „Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co ti přikážu, řekneš.

Jer 2,7
Více informací...
7.5.2018Radio Proglas
V týdnu od 7. dubna do 13. května zachytíte na vlnách Proglasu, nový pořad Cesty k jednotě zaměřený na osobnosti, hnutí a společenství, které hledají cesty k sjednocení křesťanů. Radio Proglas také spolupořádá Pouť médií v rukou křesťanů, která se uskuteční v sobotu 12. května na Velehradě.
Více informací...
5.5.2018Čtenářský deníček
Bouda, která krmí milion dětí

Edward prohlásil: „Chtěl bych mít co jíst a taky bych chtěl chodit do školy.“
Více informací...
5.5.2018Biblické fotostřípky
   ...mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí...

Zl 103,11
Více informací...
30.4.2018Radio Proglas
V týdnu od 30. dubna do 6. května zachytíte na vlnách Proglasu diskuzi k biskupské synodě o mladých lidech s pomocným olomouckým biskupem Josefem Nuzíkem, představení alba Vane, kde chce skupiny Oboroh nebo rozhovor s ředitelem sekce pro mládež při ČBK P. Kamilem Strakem.
Více informací...
26.4.2018Biblické fotostřípky
   Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují květy ...

Pis 2,11
Více informací...
23.4.2018Radio Proglas
V týdnu od 23. do 29. dubna zachytíte na vlnách Proglasu například bilanční rozhovor s otcem kardinálem Dominikem Dukou u příležitosti jeho 75. narozenin, první část opery Leoše Janáčka Z mrtvého domu nebo Knihovničku věnovanou publikaci Jiřího Suchého Klaun si povídá s Bohem.
Více informací...
16.4.2018Radio Proglas
V týdnu od 16. do 22. dubna zachytíte na vlnách Proglasu například relaci Vítejte, senioři! věnovanou naší státní hymně, týdeník Živě z Prahy o repatriaci ostatků kardinála Josefa Berana nebo Oktávu s tiskovým mluvčím festivalu Pražské jaro.
Více informací...
15.4.2018Biblické fotostřípky
   Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.

Jan 10,11
Více informací...
9.4.2018Biblické fotostřípky
   Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu!

Zl 122,1
Více informací...
9.4.2018Radio Proglas
V týdnu od 9. do 15. dubna se můžete těšit na první besedu z premiérové série Bez obav? s podtitulem Cesty k bídě nebo pořad Křesťan a svět na téma Manželé na plný úvazek.
Více informací...
7.4.2018Čtenářský deníček
Jak dnes mluvit o Bohu – evangelizační anti-pomůcka

Budou z vás reklamní agenti pro neviditelno a svoje posluchače přilákáte snadněji než světový pohár nebo americký seriál. Musím říci, že náš „klient“ je dost skromný (profesionálně říkám „klient“). Náš klient se skrývá, chápete, dokonce … není dobře volávat Pane Pane na veřejných místech, což jeho propagátorům nesmírně znesnadňuje práce. Co horšího, my se snažíme uhodit hřebík na hlavičku, a on se klidně nechá přibít na kříž. … Ani nevěděl nic o lidských zdrojích a managementu. … Ale já jsem tu, abych napravil slabiny evangelia a jeho zakladatelů. Řeknu vám, jak na to, aby „On“ byl „zajímavý“, „vstřícný“, „občanský“ a „trvale udržitelný“, zkrátka, aby mu nikdo neodolal, mám-li mluvit jako kalvinista, nebo jako obchodníci s luxusním prádlem.
Více informací...
4.4.2018Biblické fotostřípky
   „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“

Lk 24,32
Více informací...
2.4.2018Radio Proglas
V aktuálním týdnu se můžete těšit na nový pořad Folklórní sedmička, premiérový seriál O neřestech v rámci Dotýkání světla nebo drobnou změnu v pořadu Blahopřání – nově přibyde možnost popřát telefonicky.
Více informací...
1.4.2018Pro zasmání
Znovu se sešla Velerada a předvolali si Josefa z Arimatie: „Josefe, tys prý nechal svůj hrob Ježíši Nazaretskému?“
Více informací...
1.4.2018Biblické fotostřípky
   „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci!

Lk 23,25
Více informací...
30.3.2018Biblické fotostřípky
   A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.

Iz 53,4
Více informací...
29.3.2018Biblické fotostřípky
   Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: „Pane, ty mi chceš mýt nohy?“
Ježíš mu odpověděl: „Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš.“

Jan 13,6
Více informací...
26.3.2018Radio Proglas
Ve Svatém týdnu naladíte na vlnách Proglasu například pořad z cyklu Mezi slovy s dominikánem Benediktem Mohelníkem zaměřený na liturgii Velikonoc nebo premiérovou trojici Rozjímání o velikonočních událostech.
Více informací...
25.3.2018Biblické fotostřípky
   Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

Flp 2,6
Více informací...
21.3.2018Čtenářský deníček
Ireniny děti

Příběh polské „madam Schindler“ není pouhým příběhem z historie a svědectvím o tom, že v těžkých a složitých situacích se vždy najdou ti, kteří udávají, „nevidí“, nebo mlčí z obavy o sebe a své blízké, ale i ti, kteří třebas neochotně ale přece pomáhají anebo dokonce riskují vlastní život. Je především otázkou položenou každému z nás. Je otázkou, co bych dělal já sám ale i pobídkou zkoumat, zda ve svém stávajícím postavení dělám skutečně to, co mohu a co bych měl.
Více informací...
20.3.2018Biblické fotostřípky
   „Pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve, a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš.“

Lk 22,34
Více informací...
19.3.2018Radio Proglas
V týdnu od 19. do 25. 3. 2018 naladíte na vlnách Proglasu například kontaktní pořad Noční linka s ředitelem Proglasu P. Martinem Holíkem nebo týdeník Živě z Prahy s varhaníkem Janem Kalfusem.
Více informací...
16.3.2018Biblické fotostřípky
   Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu

Mk 15,17
Více informací...
11.3.2018Biblické fotostřípky
   ...světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

Jan 3,19
Více informací...
5.3.2018Čtenářský deníček
Biskup na snowboardu

František k tomu rozlišování přistupuje jinak. Základní pravidla jsou navenek a všeobecně chápáno velmi jednoduchá: něco nesmíš a něco musíš a platí to tak vždycky. A František do toho vstupuje a ptá se: „A opravdu to takhle absolutně platí vždycky, nezávisle na situaci a podmínkách? … Někdy takový absolutní požadavek dopadá na jednotlivce v jeho specifické situaci tak tvrdě, že se právem začneme ptát, jestli to s tou univerzálností trochu nepřeháníme, zejména ve světle dalších Ježíšových slov, třeba že „nepřišel svět soudit, ale zachránit“.
Více informací...
5.3.2018Radio Proglas
V týdnu od 5. do 11. 3. 2018 zachytíte na vlnách Proglasu například rozhovor s rakouským psychologem Georgem Frabergerem nebo pořad věnovaný knize Zdeňka Jančaříka Turínské plátno.
Více informací...
4.3.2018Biblické fotostřípky
   Nedělejte z domu mého Otce tržnici!

Jan 2,16
Více informací...
27.2.2018Biblické fotostřípky
   Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo.Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

Iz 1,16
Více informací...
26.2.2018Radio Proglas
V týdnu od 26. 2. do 4. 3. 2018 zachytíte na vlnách Proglasu například nový vzdělávací cyklus Dobrá smrt zaměřený na vyrovnání se s nevyléčitelnou diagnózou nebo pořad věnovaný ekologické iniciativě Czech Zero Waste
Více informací...
21.2.2018Biblické fotostřípky
   Všichni jsou zbloudilí, zkažení vesměs,nikdo už, nikdo z nich nekoná dobro.

Zl 14,3
Více informací...
19.2.2018Radio Proglas
Vysílání Radia Proglas v týdnu od 19. do 25. 2. 2018
Více informací...
17.2.2018Biblické fotostřípky
   Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!

1Kor 9,24
Více informací...
15.2.2018Katolík
„Postní kapky“ jsou každodenní inspirace, které mohou „osvěžit“ tvůj život.
Zajímavá nabídka od P. Petra Hofírka je k mání na webu, k zasílání do mailu a jako aplikace pro android.
Více informací...
14.2.2018Biblické fotostřípky
   Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí.

Jl 2,13
Více informací...
14.2.2018Katolík
...Především vybízím vás, kdo patříte k církvi, abyste na cestu postem nastoupili s nadšením a nechali se podpírat almužnou, postem a modlitbou. A kdyby se občas zdálo, že plamen lásky v mnoha srdcích začíná skomírat, vězme, že pro Srdce Boží to nikdy neplatí! On nám stále dává nové příležitosti, jak znovu začít milovat.... (Z poselství papeže Františka k postní době 2018)
Více informací...
12.2.2018Biblické fotostřípky
   Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. V Jeruzalémě dojdete potěšení.Uvidíte to a vaše srdce se rozveselí, vaše kosti budou pučet jako mladá tráva.

Iz 66,13
Více informací...
12.2.2018Radio Proglas
Vysílání Radia Proglas v týdnu od 12. 2. do 18. 2. 2018
Více informací...
7.2.2018Biblické fotostřípky
   On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.

Zl 91,11
Více informací...
5.2.2018Radio Proglas
Radio pro uši i pro duši
Více informací...
31.1.2018Biblické fotostřípky
   Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim: „Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne; a kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký.“

Lk 9,47
Více informací...
27.1.2018Čtenářský deníček
Padá mi to z nebe

Člověk kolem něčeho chodí a nevidí to, ale najednou přeskočí jiskra. Když se člověk zamiluje, taky neřeší, co přijde. A já jsem v tom Božím pozvání uslyšela, že to, co by mi doplnil manžel, a co by mi jinak chybělo - protože není dobře člověku samotnému, jak se píše v Bibli – přijde ke mně jinudy a jinak, než skrze manželství. A opravdu tu moji touhu Pán Bůh použil jinde.
Více informací...
26.1.2018Biblické fotostřípky
   Jako když se ptáci slétají k zemi , sype vločky sněhu, a ty usedají, jako by se snášela hejna kobylek. Jeho krásnou bělostí je oslněno oko a srdce žasne nad jeho přívalem.

Sir 43,18
Více informací...
23.1.2018Katolík
I pro 2. kolo prezidentské volby platí výzva ČBK: Přijďte k hlasovacím urnám
Více informací...
22.1.2018Radio Proglas
Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho dalších užitečných informací naleznete na internetové adrese www.proglas.cz .
Více informací...
20.1.2018Čtenářský deníček
TYRANIE – 20 lekcí z 20. století

Vykroč z řady.
Někdo se toho musí odvážit. Dělat to co ostatní je snadné. Chovat se nebo mluvit jinak než většina ti může připadat zvláštní. Ale bez tohoto nepohodlí není svobody. Jakmile dáš příklad, kletba jménem status quo se prolomí a ostatní tě budou následovat.
Více informací...
18.1.2018Biblické fotostřípky
   Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.

Dt 5,33
Více informací...
15.1.2018Radio Proglas
Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony a také mnoho dalších užitečných informací naleznete na internetové adrese www.proglas.cz .
Více informací...
8.1.2018Radio Proglas
Tipy z vysílání Radia Proglas vy týdnu od 8. do 14. ledna 2018
Více informací...
6.1.2018Biblické fotostřípky
   Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou!

Iz 60,1
Více informací...
4.1.2018Texty, články, promluvy
Poděkování za účast v Adventní sbírce
Více informací...
1.1.2018Biblické fotostřípky
   Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.

Lk 6,28
Více informací...
31.12.2017Katolík
Dnešní den je posledním dnem, kdy je možné přispět na adventní sbírku pro sdružení BAKHITA. Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost a přejeme Boží požehnání do nového roku 2018.
Více informací...
31.12.2017Radio Proglas
Tipy k poslechu Proglasu v 1. týdnu roku 2018
Více informací...
30.12.2017Biblické fotostřípky
   Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

Lk 2,40
Více informací...
24.12.2017Katolík
TEAM Katolik.cz přeje všem návštěvníkům požehnané Vánoce a vše dobré do nového roku
24.12.2017Biblické fotostřípky
   ... ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu, nýbrž sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí.

Fil 2,6
Více informací...
23.12.2017Radio Proglas
Vánoční svátky na vlnách Proglasu
Více informací...
18.12.2017Radio Proglas
Advent s Proglasem
Více informací...
17.12.2017Biblické fotostřípky
   To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.

Jan 1,5
Více informací...
11.12.2017Radio Proglas
Programové nabídka Proglasu na 50. týden.
Více informací...
10.12.2017Biblické fotostřípky
   „Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: »Bůh tvůj kraluje«! […]Radujte se a jásejte vespolek, Jeruzalémské trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém.

Iz 52,7
Více informací...
10.12.2017Texty, články, promluvy
Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na podporu neziskové organizace BAKHITA
Více informací...
6.12.2017Čtenářský deníček
Očekávání Vánoc

Když na jednu stranu lidé zbožně volají „přijď království tvé“, je třeba, aby také dodali „ať odejde království mé“.
Více informací...
4.12.2017Radio Proglas
Vysílání Radia Proglas v týdnu od 4. do 9. 12. 2017
Více informací...
3.12.2017Biblické fotostřípky
   Proč jsi nám dal, Hospodine, zbloudit z tvých cest, srdci dal ztvrdnout, abychom před tebou neměli bázeň?

Iz 63,17
Více informací...
30.11.2017Biblické fotostřípky
   Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal!

Lk 12,49
Více informací...
27.11.2017Radio Proglas
Vysílání Radia Proglas v týdnu od 27. 11. do 3. 12. 2017
Více informací...
25.11.2017Biblické fotostřípky
   Moje království není z tohoto světa.

Jan 18,36
Více informací...
20.11.2017Radio Proglas
Vysílání Radia Proglas v týdnu od 20. do 26. 11. 2017
Více informací...
19.11.2017Biblické fotostřípky
   Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“

Jan 7,38
Více informací...
13.11.2017Biblické fotostřípky
   ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.‘

Mt 25,34
Více informací...
13.11.2017Radio Proglas
Programové tipy Proglasu na 46. týden.
Více informací...
11.11.2017Biblické fotostřípky
   ...jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.

Jan 12,24
Více informací...
6.11.2017Biblické fotostřípky
   S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.

Kol 3,16
Více informací...
6.11.2017Radio Proglas
Z nabídky Radia Proglas
Více informací...
5.11.2017Čtenářský deníček
Stopařem na této zemi

Dívám se dalajlámovi do očí. Jednou jsem se takhle zblízka díval do očí Janu Pavlu II., byly stejné, jako ty dalajlámovy, a stejné, jako oči mých starých spolubratří. Oči, ze kterých dávno zmizelo všechno zbytečné, a zůstal jen Bůh.
Více informací...
1.11.2017Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
1.11.2017Biblické fotostřípky
   ...jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.

1Pt 1,15
Více informací...
30.10.2017Radio Proglas
Tipy na zajímavé pořady Radia Proglas v 44. týdnu.
Více informací...
29.10.2017Čtenářský deníček
Buď, kde jsi

Svobodou je stav, kdy mi nic nebrání v konání dobra, kdy už nejsem otrokem vášní. A svobodný nebudeš, dokud se nejprve nezavážeš.“
„Počkej, pustím si počítač, kdy chci, jedu kam chci, chodím si, s kým chci, a ty mi říkáš, že jsem otrok?“
„Nebyl bys, kdybys to dovedl jinak. K jídlu je svoboden ten, kdo se dovede postit. K cestě ten, kdo dovede zůstat. A k lásce ten, kdo zůstává věrný. Dokud jdeš poslušně jen tudy, kudy tě táhnou vášně, jsi jejich otrokem, ne pánem. Svoboda vyžaduje stálost. … Ty se jenom touláš, proto neuzraješ.
Více informací...
28.10.2017Biblické fotostřípky
   Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.

1Kor 1,22
Více informací...
23.10.2017Radio Proglas
Podzimní programové tipy Proglasu
Více informací...
20.10.2017Biblické fotostřípky
   Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem , nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“

Joz 24,15
Více informací...
16.10.2017Radio Proglas
Podzimní vysílání Proglasu
Více informací...
15.10.2017Biblické fotostřípky
   Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči,tu nalezneš rozkoš v Hospodinu „a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit.“ Tak promluvila Hospodinova ústa.

Iz 58,13
Více informací...
10.10.2017Pro zasmání
"Přiklekne muž do zpovědnice a říká: Ta moje tchyně, ta by stála za hřích. ...
Více informací...
10.10.2017Biblické fotostřípky
   Drak v hněvu vůči té ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova.

Zj 12,17
Více informací...
9.10.2017Radio Proglas
Tipy z programové nabídky Proglasu
Více informací...
5.10.2017Biblické fotostřípky
   Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.

Jer 17,10
Více informací...
30.9.2017Radio Proglas
Vybíráme z programu Radia Proglas
Více informací...
29.9.2017Biblické fotostřípky
   Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu.

Ef 4,26
Více informací...
25.9.2017Radio Proglas
Podzim s Proglasem
Více informací...
23.9.2017Biblické fotostřípky
   Synu, jdi dnes pracovat na vinici!

Mt 21,28
Více informací...
19.9.2017Biblické fotostřípky
   Vychovávej svého syna a pracuj na něm, abys nepřišel k úrazu pro jeho hanebnost.

Sir 30,13
Více informací...
18.9.2017Čtenářský deníček
Zůstaň matkou

… musím říci, vaše Excelence, že jsme se rozhodli, že nebudeme nikdy vyprávět některé věci, které nám Naše Paní svěřila, teď však vidím, že budu asi nucena něco z toho říci, abych vysvětlila, kde Hyacinta načerpala tolik lásky k Ježíši, k utrpení, a ke hříšníkům, pro jejichž spásu se tolik obětovala…
Více informací...
18.9.2017Radio Proglas
Tipy k poslechu Proglasu v týdnu od 18. září.
Více informací...
15.9.2017Biblické fotostřípky
   Máš dobytek? Dohlížej naň, a přináší-li ti užitek, udržuj jeho chov.

Sir 7,22
Více informací...
11.9.2017Radio Proglas
Podzim s Proglasem
Více informací...
9.9.2017Biblické fotostřípky
   Někteří sice kážou Krista také ze závisti a z řevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom! Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně zvěstuje Kristus; z toho se raduji a budu radovat.

1Flp 1,15
Více informací...
9.9.2017Čtenářský deníček
Klíčové otázky evangelia

„Vidíš tuto ženu?“ Jak se dívá Ježíš? „Neskrývej své slabosti, ale stavěj na nich! To nejhorší, co máš, se může stát tím nejlepším. Díky svým ranám se můžeš stát lékařem ran druhých. Ježíš té ženě neukládá, jak ho má milovat, ale přijímá její způsob. Nevyhýbá se ani něžnostem. Ruce, objetí. Virtuální láska neexistuje.“
Více informací...
9.9.2017Texty, články, promluvy
Časopis IN! na měsíc září...
Více informací...
2.9.2017Radio Proglas
Tipy na pořady tohoto týdne
Více informací...
31.8.2017Biblické fotostřípky
   Ježíš mu řekl: „Co chceš, abych pro tebe učinil?“ Slepý odpověděl: „Pane, ať vidím!“

Mk 10,51
Více informací...
28.8.2017Čtenářský deníček
Věrní a rozumní: kapitoly o ekologické zpozdilosti

Autorka (socioložka a ekoložka) se celoživotně věnuje otázkám postavení člověka na tomto světě, jeho vztahem a vlivem k okolí a smyslem existence. Čerpá z nesmírně širokých pramenů od křesťanství, budhismu až po moderní environmentalisty. Mapuje život těch, kteří se dobrovolně rozhodli ke skromnosti a aktivitě ve prospěch druhých, sleduje důvody i důsledky jejich rozhodnutí.
Více informací...
28.8.2017Radio Proglas
Vysílání Radia Proglas v týdnu od 28. 8. do 3. 9. 2017
Více informací...
25.8.2017Biblické fotostřípky
   Syn ctí svého otce a služebník svého pána. „Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří zlehčujete mé jméno. Ptáte se: ‚Čím zlehčujeme tvé jméno? Přinášíte na můj oltář poskvrněný chléb a ptáte se: ‚Čím jsme tě poskvrnili?‘ Tím, že říkáte, že Hospodinův stůl není třeba brát vážně.

Mal 1,6
Více informací...
21.8.2017Radio Proglas
Vysílání Radia Proglas v týdnu od 21. 8. do 27. 8. 2017
Více informací...
20.8.2017Biblické fotostřípky
   Hle, jsou darem Páně synové, jeho vzácnou odměnou plod lůna.
Čím jsou šípy ruce bojovné, tím jsou otci synové z let mládí.
Šťasten, kdo jich plný toulec má...

Zl 127,3
Více informací...
15.8.2017Biblické fotostřípky
   "Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, ... že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.

Lk 1,46
Více informací...
13.8.2017Radio Proglas
Tipy na pořady, které zachytíte na vlnách Proglasu v tomto týdnu.
Více informací...
8.8.2017Biblické fotostřípky
   „Vstoupili jsme do země, do níž jsi nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce.

Num 13,27
Více informací...
6.8.2017Radio Proglas
Tipy k polechu pořadů Proglasu v tomto týdnu
Více informací...
4.8.2017Biblické fotostřípky
   Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám...

Zl 104,14
Více informací...
1.8.2017Biblické fotostřípky
   Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Zl 37,5
Více informací...
30.7.2017Radio Proglas
Zajímavé pořady na vlnách Proglasu v týdnu od 31. 7 do 6.8. 2017
Více informací...
29.7.2017Zpráva
Brněnská akademie třetího věku - Kurz Zdraví
Více informací...
28.7.2017Biblické fotostřípky
   Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.

Zl 90,2
Více informací...
25.7.2017Biblické fotostřípky
   Čím nám prospěla domýšlivost? A k čemu je nám, že jsme se chvástali bohatstvím?

Mdr 5,8
Více informací...
23.7.2017Radio Proglas
Z pořadů na Radiu Proglas
Více informací...
21.7.2017Texty, články, promluvy
Prosba o Vaši pomoc - svou krví můžete zachránit život
Více informací...
16.7.2017Biblické fotostřípky
   ... a ty přicházíš ke mně?

Mt 3,14
Více informací...
16.7.2017Radio Proglas
Léto s Proglasem
Více informací...
13.7.2017Biblické fotostřípky
   Zpívejte Hospodinu píseň novou! Ať zní jeho chvála ze všech končin země.

Iz 42,10
Více informací...
9.7.2017Radio Proglas
Bez reklam - díky vám!
Více informací...
7.7.2017Čtenářský deníček
Nevyžádané rady mládeži

Ty sám máš odpovědnost za každé svoje slovo a každý svůj čin, máš prsten, kterým se pečetí smlouvy a máš nejlepší šaty – tak si je laskavě na sebe vezmi a ujmi se hospodářství.
Více informací...
7.7.2017Texty, články, promluvy
Novinky prázdninového časopisu IN!
Více informací...
4.7.2017Biblické fotostřípky
   Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Zl 91,9
Více informací...
2.7.2017Radio Proglas
Léto s Proglasem
Více informací...
25.6.2017Biblické fotostřípky
   Zahálčivý nebude si péci úlovek, kdežto vzácným jměním pro člověka je píle.

Pr 12,27
Více informací...
24.6.2017Radio Proglas
Tipy Radia Proglas
Více informací...
23.6.2017Čtenářský deníček
Františkáni z Bronxu

Francis, ověšený svými cvočky, řetězy, v roztrhaných džínsách vzal za kliku. Prodavačka při pohledu na mladíka výhrůžného a dosti nekatolického vzezření leknutím nadskočila. Francis ukázal obrázek a ptal se: „Kdo to je?“ „To je Spasitel Ježíš Kristus.“ „Můžete mi o tom chlápkovi Spasiteli Ježíši říct něco víc?“ „No, Ježíš je Boží Syn. Otec ho poslal na svět, aby vykoupil lidi, každého člověka a položil za ně život.“ A proč? Můžete mi říct proč?“ „Z lásky pane, z lásky.“
Více informací...
20.6.2017Biblické fotostřípky
   Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

1Kor 3,16
Více informací...
19.6.2017Radio Proglas
Vybíráme z pořadů tohoto týdne
Více informací...
12.6.2017Biblické fotostřípky
   Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Iz 35,10
Více informací...
11.6.2017Radio Proglas
Vyběr z pořadů tohoto týdne
Více informací...
7.6.2017Biblické fotostřípky
   ... on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

Lk 3,16
Více informací...
4.6.2017Biblické fotostřípky
   ...hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: "Ti, co tak mluví, nejsou to Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Partové, Médové, Elamitě, ... slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky."

Sk 2,6
Více informací...
3.6.2017Radio Proglas
Výběr z pořadů
Více informací...
29.5.2017Radio Proglas
Programové tipy Radia Proglas
Více informací...
27.5.2017Biblické fotostřípky
   Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami...

Sk 1,12
Více informací...
21.5.2017Radio Proglas
Vysílame bez reklam - díky Vám!
Více informací...
18.5.2017Texty, články, promluvy
Křesťanský festival FULL of LIFE v Brně–Řečkovicích
Více informací...
16.5.2017Biblické fotostřípky
   Jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.

Mt 13,8
Více informací...
16.5.2017Texty, články, promluvy
Vydejte se na cestu s církevní turistikou
Více informací...
15.5.2017Čtenářský deníček
Zinkoví chlapci

Otec je komunista, ale šel do kostela, aby tam za mě zapálil svíčku.
„Proč tohle děláš, tati?“
„Potřebuji mít nějakou víru. Koho jiného mám ještě poprosit, aby ses vrátil?“
Více informací...
14.5.2017Radio Proglas
Tipy na zajímavé pořady tohoto týdne
Více informací...
6.5.2017Biblické fotostřípky
   Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.

Lk 2,19
Více informací...
6.5.2017Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
2.5.2017Radio Proglas
Tipy Radia Proglas
Více informací...
2.5.2017Biblické fotostřípky
   Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí.

Gn 9,13
Více informací...
24.4.2017Čtenářský deníček
Můj čas

Josef Florian, Stará Říše a Dobré dílo. Snad nejlépe tento fenomén z první poloviny minulého století charakterizuje pojem HODNOTA. Smysl pro trvalé a skutečné hodnoty čiší a vyčnívá ze všeho spojeného s Dobrým dílem. Kniha Můj čas – tempora mea – je deníkem jeho syna Josefa Vojtěcha Floriana.
Více informací...
23.4.2017Biblické fotostřípky
   Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí.

Zl 103,11
Více informací...
23.4.2017Radio Proglas
Radio Proglas - tipy na pořady tohoto týdne
Více informací...
19.4.2017Biblické fotostřípky
   „O čem to spolu cestou rozmlouváte?“

Lk 24,17
Více informací...
16.4.2017Biblické fotostřípky
   Proč hledáte živého mezi mrtvými?

Lk 24,5
Více informací...
15.4.2017Radio Proglas
Velikonoční oktáv na vlnách Proglasu
Více informací...
14.4.2017Biblické fotostřípky
   Hospodinův plán se zdaří skrze něho. ... svým utrpením můj Služebník ospravedlní mnohé, neboť na sebe vezme jejich viny.

Iz 53,11
Více informací...
9.4.2017Radio Proglas
Radio Proglas - velikonoční program
Více informací...
7.4.2017Biblické fotostřípky
   Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení,jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený.
A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi,

Iz 53,3
Více informací...
2.4.2017Biblické fotostřípky
   Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam. Po zemi se objevují květy.

Pís 2,11
Více informací...
1.4.2017Radio Proglas
Programové tipy Radia Proglas
Více informací...
28.3.2017Biblické fotostřípky
   Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi.

Lk 23,28
Více informací...
27.3.2017Radio Proglas
Programové tipy Radia Proglas
Více informací...
23.3.2017Texty, články, promluvy
Doména Katolik.cz slaví 18 let
Více informací...
22.3.2017Čtenářský deníček
Přecitlivělost není slabost

Dánská terapeutka Ilse Sand píše o "velmi citlivých" lidech fundovaně, protože jednu z takových osob zná velmi důvěrně. Je jí ona sama.
Více informací...
19.3.2017Radio Proglas
Tipy na pořady tohoto týdne
Více informací...
18.3.2017Zpráva
Ve věku 84 dnes odešel na věčnost kardinál Miloslav Vlk (17. 5. 1932 – 18. 3. 2017).
Více informací...
18.3.2017Biblické fotostřípky
   Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.

Mt 23,23
Více informací...
17.3.2017Čtenářský deníček
Exotem na této zemi

Co se stalo s naším křesťanstvím? Ježíš se narodil na tuto zem jako malé chudé dítě, ale říkal věci, které před ním nikdo neřekl, konat činy, které nikdo nikdy nekonal, dal taková řešení, na která nikdy nikdo nepřišel. Jak to, že mnozí vidí křesťanství jako deku, která člověka dusí, a Ježíše jako toho, kdo jim něco bere?
Více informací...
13.3.2017Biblické fotostřípky
   ... nic nelpěl na své vznešenosti, že je rovný Bohu ...

Flp 2,6
Více informací...
12.3.2017Radio Proglas
Tipy na pořady tohoto týdne
Více informací...
5.3.2017Radio Proglas
Nalaďte si nás!
Více informací...
1.3.2017Biblické fotostřípky
   A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci.

Mt 6,16
Více informací...
28.2.2017Radio Proglas
Vysíláme bez reklam
Více informací...
27.2.2017Biblické fotostřípky
   Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije.

Pr 21,17
Více informací...
24.2.2017Čtenářský deníček
Mlčení

Ale co kdyby – co kdyby –, šeptal mi v koutku duše nějaký jiný hlas. Kdyby snad Bůh nebyl – Bylo to hrozné pomyšlení. Jak strašný žert, kdyby Bůh nebyl! Jak absurdním dramatem by byla oběť Mokičiho a Ičizóa připoutaných ke kůlu a odplavených vlnami. Jak směšná iluze, za níž šli misionáři, kteří potřebovali tři roky k tomu, aby se sem přes daleká moře dostali. A nakonec já – jaký nesmysl to provádím, když se tu teď ploužím horami, kde není živé duše? Utrhl jsem trávu a usilovně ji žvýkal. Snažil jsem se potlačit tyto myšlenky...
Více informací...
19.2.2017Radio Proglas
Tipy na pořady Radia Proglas
Více informací...
18.2.2017Biblické fotostřípky
   „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo.

Lk 10,21
Více informací...
13.2.2017Biblické fotostřípky
   Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je, ... zřídím si mezi vámi příbytek a nezprotivíte se mi.
Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.

Lev 26,3
Více informací...
11.2.2017Radio Proglas
Vybíráme z tipů Radia Proglas
Více informací...
8.2.2017Biblické fotostřípky
   Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu!

Zl 122,1
Více informací...
6.2.2017Radio Proglas
Tipy na pořady Radia Proglas
Více informací...
4.2.2017Čtenářský deníček
Křesťanství, vztahy a sex

Autor vtipnou a čtivou formou pokládá řadu velmi vážných otázek, seznamuje se skutečnými životními příběhy, možnostmi řešení nejrůznějších vztahových i partnerských situací a snaží se stavět na Bibli a křesťanském chápání hodnot. Svůj pohled i rady nevnucuje, ale spíš vysvětluje a opírá o citáty z Písma i vlastní praxi.
Více informací...
30.1.2017Radio Proglas
Programové tipy Radia Proglas
Více informací...
29.1.2017Čtenářský deníček
Postel, hospoda, kostel

Mým povoláním je Bohu sloužit, ale nejsem jeho reklamní agent. Nejsem manažer popové hvězdy, abych Bohu plnil stadiony. Moje práce spočívá v tom, abych těm, co přijdou, posloužil, a když to udělám dobře, probudí to třeba jejich zájem a já někoho inspiruji. Já chci lidi životem doprovázet a ne je o něčem přesvědčovat. …
Více informací...
28.1.2017Biblické fotostřípky
   Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.

Zl 127,1
Více informací...
23.1.2017Radio Proglas
S Proglasem na každý den
Více informací...
19.1.2017Biblické fotostřípky
   Za ně prosím. ... V nich jsem oslaven...Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.

Jan 17,11
Více informací...
16.1.2017Radio Proglas
Vybírejte z našeho programu
Více informací...
12.1.2017Biblické fotostřípky
   Jako když se ptáci slétají k zemi , sype vločky sněhu, a ty usedají, jako by se snášela hejna kobylek. Jeho krásnou bělostí je oslněno oko a srdce žasne nad jeho přívalem.

Sir 43,18
Více informací...
8.1.2017Radio Proglas
Tipy na zajímavé pořady tohoto týdne
Více informací...
7.1.2017Biblické fotostřípky
   A hle - hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Mt 2,9
Více informací...
6.1.2017Čtenářský deníček
Jméno Boží je Milosrdenství

„Myslím na zpovědníka, kterého jsem potkal u nás ve farnosti… bylo mi 17 let. Cítil jsem se zaplaven milosrdenstvím Božím, když jsem se u něj zpovídal. Když následujícího roku zemřel, hodně jsem plakal. Proč? Protože jsem ztratil člověka, který mi dal pocítit milosrdenství Boží, to „miserando at que eligendo.“
Více informací...
4.1.2017Texty, články, promluvy
Poděkování za účast v Adventní sbírce
Více informací...
1.1.2017Biblické fotostřípky
   ... řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“

Lk 2,15
Více informací...
31.12.2016Čtenářský deníček
Proč existuje svět?

Výsledkem čtení rozhodně není jednoznačná odpověď, spíš obraz toho, jak různě lze odpověď hledat a nalézat, kudy se vydat i to, že ptát se, je naprosto legitimní a správné.
Více informací...
24.12.2016Biblické fotostřípky
   Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

Lk 2,10
Více informací...
23.12.2016Radio Proglas
Vánoce s Proglasem
Více informací...
21.12.2016Biblické fotostřípky
   Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.

Zl 62,2
Více informací...
19.12.2016Radio Proglas
Vybírejte z našich vánočních pořadů
Více informací...
18.12.2016Biblické fotostřípky
   I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.“

Iz 54,10
Více informací...
17.12.2016Texty, články, promluvy
Dnes slaví Svatý otec František své osmdesáté narozeniny
Více informací...
12.12.2016Radio Proglas
Vybíráme z programových tipů Radia Proglas
Více informací...
10.12.2016Biblické fotostřípky
   Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.‘Ale Bůh mu řekl: ‚Blázne! Ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?‘

Lk 12,18
Více informací...
8.12.2016Biblické fotostřípky
   Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.

Lk 1,28
Více informací...
5.12.2016Radio Proglas
Vybírejte z našeho programu
Více informací...
3.12.2016Biblické fotostřípky
   Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z Písma čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději.

Rim 15,4
Více informací...
28.11.2016Radio Proglas
Přejeme sváteční adventní čas
Více informací...
27.11.2016Texty, články, promluvy
Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na podporu neziskové organizace BAKHITA
Více informací...
26.11.2016Biblické fotostřípky
   Už vám nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil.

2Řím 13,11
Více informací...
23.11.2016Biblické fotostřípky
   Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.“

Jan 21,18
Více informací...
19.11.2016Radio Proglas
Tipy na naše pořady
Více informací...
19.11.2016Čtenářský deníček
Papež František - umění vést

Člověk občas zjistí, že je okolnostmi „vyhnán na lodžii“, že musí předstoupit před lidi a ujmout se vedení pracovního kolektivu, školní třídy, katolické církve…nebo vlastní rodiny.
Více informací...
18.11.2016Biblické fotostřípky
   On nás totiž vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.

Kol 1,13
Více informací...
13.11.2016Radio Proglas
Vybíráme z Proglasu
Více informací...
13.11.2016Biblické fotostřípky
   Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.

Pr 16,9
Více informací...
12.11.2016Texty, články, promluvy
Konference o evangelizaci ve Zlíně se blíží...
Více informací...
10.11.2016Texty, články, promluvy
Brněnská diecéze připravuje další ročník Křesťanských Vánoc
Více informací...
7.11.2016Biblické fotostřípky
   Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

Zl 37,5
Více informací...
6.11.2016Radio Proglas
Tipy na naše pořady
Více informací...
2.11.2016Biblické fotostřípky
   Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají.

Mdr 3,1
Více informací...
1.11.2016Katolík
V "dušičkovém" týdnu je možnost získání plnomocných (částečných) odpustků...
Více informací...
1.11.2016Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
1.11.2016Biblické fotostřípky
   Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.

Mt 5,7
Více informací...
30.10.2016Radio Proglas
Vysíláme bez reklam - nalaďte si nás!
Více informací...
27.10.2016Biblické fotostřípky
   Bůh ... učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.

2Sam 22,35
Více informací...
25.10.2016Texty, články, promluvy
Časopis IN! - Anotace listopad 2016
Více informací...
23.10.2016Radio Proglas
Z vysílání Proglasu!
Více informací...
19.10.2016Biblické fotostřípky
   Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.

Mt 5,23
Více informací...
16.10.2016Radio Proglas
Pořady Radia Proglas
Více informací...
14.10.2016Biblické fotostřípky
   Kdo vyryl koryta povodni a bouřnému mračnu cestu,aby pršelo na liduprázdnou zemi, na poušť, v níž člověka není,aby se napojila místa pustá a zpustošená a vzešla mladá tráva? Má snad déšť otce? Kdo zplodil krůpěje rosy?

Job 38,28
Více informací...
9.10.2016Radio Proglas
Přehled pořadů
Více informací...
8.10.2016Čtenářský deníček
Děcka, valíme do nebe

„…Platí o něm slova apoštola Jana, který napsal: Uvěřili jsme v lásku. … Otec Robert byl milován Bohem. A protože ze spojení s Bohem čerpal, mohl také milovat lidi. … Otec Robert byl milován všemi, protože všem dával Boha. … vždy za všech okolností to bylo setkání velmi duchovní, hluboké a nádherné. Mohu říci, že to byla setkání v Duchu svatém a proto ve veliké lásce.“
Více informací...
7.10.2016Biblické fotostřípky
   Proto praví Svatý Izraele toto: „Poněvadž pohrdáte tímto slovem a spoléháte na útisk a převrácenost a o ně se opíráte,proto vám tato nepravost bude jako rozestupující se trhlina v bortící se nedostupné hradbě, jež se zhroutí náhle, znenadání.Bude to, jako když někdo roztříští hliněný džbán napadrť, nelítostně, že se nenajde po rozbití ani střípek, aby se v něm dal přenést oheň z ohniště či nabrat voda z louže.“

Iz 30,12
Více informací...
2.10.2016Radio Proglas
Tipy na naše pořady
Více informací...
30.9.2016Čtenářský deníček
Milované princezně (Milostné dopisy od Tvého Krále)

Mnoha ženám chybí od jejich mužů něha, schopnost plně je přijmout a porozumět jejich srdci. I kdyby se velmi snažili, nikdy toho nebudou úplně schopni. Bůh nechal v našem srdci místo, které může naplnit jen On sám se svou dokonalou láskou.
Více informací...
26.9.2016Biblické fotostřípky
   Jako země dává vzrůst tomu, co klíčí, jako zahrada dává vzklíčit tomu, co bylo zaseto, tak Panovník Hospodin dá vzklíčit spravedlnosti a chvále přede všemi pronárody.

Iz 61,11
Více informací...
26.9.2016Radio Proglas
Radio Proglas - vysílá bez reklam
Více informací...
22.9.2016Biblické fotostřípky
   Bázeň před Hospodinem je jako požehnaná zahrada, ochraňuje člověka lépe než všechno bohatství.

Sir 40,27
Více informací...
19.9.2016Čtenářský deníček
Mixér

Také máme v práci krabici nepopsaných klíčků. V těch je ale zmatek! Při představě, že budu chodit ode dveří ke dveřím a zkoušet, kam který patří, mě jímá hrůza. Ale tato představa mě přivedla na myšlenku, že podobné je to s našimi bližními. Musíme najít ke každému z nich ten správný klíč, jinak se nám neotevřou, jinak s nimi nic nepořídíme. Ano, můžeme taky vylomit dveře, ale násilná řešení většinou k cíli nevedou. Někdo má jenom zabouchnuto, jiný je zamčený na několik západů i na bezpečnostní zámek. Moc smutné je, když k někomu klíč úplně ztratíme.
Více informací...
19.9.2016Radio Proglas
Tipy na naše pořady
Více informací...
17.9.2016Biblické fotostřípky
   Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha.

Zl 20,8
Více informací...
14.9.2016Biblické fotostřípky
   ...ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

Flp 2,8
Více informací...
13.9.2016Čtenářský deníček
Malý mnich a jeho začátky

Nedáme-li si pozor, přemýšlel malý mnich, můžeme tím, že jeden problém odsuneme stranou, jen vytvořit prostor pro jiný. Co to ale má společného se všímavostí? Přemítal. Jako blesk ho vzápětí osvítilo poznání: Člověk, který si všímá i maličkostí, se stává všímavým také ve vztahu ke všem ostatním věcem. Všímavost znamená projít kolem spícího nemluvněte tiše, aby se neprobudilo, uzavřel své rozjímání.
Více informací...
12.9.2016Radio Proglas
Vybírejte z našeho programu
Více informací...
7.9.2016Biblické fotostřípky
   A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

Mt 18,5
Více informací...
6.9.2016Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
1.9.2016Biblické fotostřípky
   Synu, od svého mládí se věnuj vzdělávání, až do šedin tak budeš nacházet moudrost.

Sir 6,18
Více informací...
30.8.2016Radio Proglas
Z pořadů na Radiu Proglas
Více informací...
29.8.2016Biblické fotostřípky
   ‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
a nedopřejte místa ďáblu.

Ef 4,26
Více informací...
26.8.2016Čtenářský deníček
Trestankyně – Příběh Růženy Vackové

Vzpomínám, jak jsem profesorku Vackovou, tuto starou paní , doprovázel a podpíral při pohřbu Jana Patočky v březnu 1977. STB udělala z pohřbu zastrašovací manévry... Dávala jasně najevo, že každý za tuto účast zaplatí. V jednu chvíli to bylo i na mne moc a nikdy nezapomenu na jemný stisk, kterým mi Růženka beze slova vrátila odvahu a klid. Připomenul jsem si toto gesto v životě pak mnohokrát a vždy mi pomohlo. Tomáš Halík
Více informací...
25.8.2016Biblické fotostřípky
   Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.

Iz 42,6
Více informací...
22.8.2016Radio Proglas
Z pořadů na Radiu Proglas
Více informací...
17.8.2016Biblické fotostřípky
   Nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu.

Iz 48,21
Více informací...
15.8.2016Radio Proglas
Z programu Radia Proglas
Více informací...
11.8.2016Biblické fotostřípky
   Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší,abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.

Dt 10,12
Více informací...
9.8.2016Zpráva
Den pro rodinu – 13. srpna 2016 v Praze
Srdečné pozvání pro ty, kteří chtějí vyjádřit podporu tradiční rodině, bez které zdravá společnost nemůže fungovat.
Více informací...
9.8.2016Radio Proglas
Vybírejte z našeho programu
Více informací...
4.8.2016Biblické fotostřípky
   Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Pr 18,10
Více informací...
28.7.2016Biblické fotostřípky
   Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš; i při orbě a při žni odpočineš.

Ex 34,21
Více informací...
24.7.2016Radio Proglas
Další prázdninové tipy z vysílání
Více informací...
22.7.2016Biblické fotostřípky
   Nebuď nenasytný při žádném hodování.

Sir 37,29
Více informací...
18.7.2016Radio Proglas
Nalaďte si nás!
Více informací...
15.7.2016Biblické fotostřípky
   ...nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby,
tak abych přesycen neselhal a neřekl: „Kdo je Hospodin?“ ani abych z chudoby nekradl a nezneuctil jméno svého Boha.

Pr 30,8
Více informací...
9.7.2016Biblické fotostřípky
   ... protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým, obvázat ty, jimž puká srdce ...

Iz 61,1
Více informací...
5.7.2016Čtenářský deníček
Proč být katolíkem

Věříme, že právě tak, jako lidé před 2000 let přišli do kontaktu s Bohem, když nechali Ježíše, aby se jich dotkl, dnes přicházejí lidé do kontaktu s Bohem, když se jich dotkla voda, olej a lidské ruce. Do centra naší bohoslužby jsme položili něco tak základního, jako je jídlo v podobě chleba a vína. Eucharistie je katolickým způsobem, jak vyjádřit, že cesta k Bohu nevede v první řadě skrze soukromé rozjímání, ale skrze vzájemné sdílení jídla. Naše bohoslužba není ani tak intelektuálská a postavená na slovech, ale je tělesná a vztahová. Liturgie je společná oslava každodenní reality - našeho sdílení života v Kristu mezi sebou.
Více informací...
5.7.2016Radio Proglas
První červenncový týden na Proglasu
Více informací...
4.7.2016Biblické fotostřípky
   Ježíš ... odplul lodí na pusté místo, aby byl sám.

Mt 14,13
Více informací...
29.6.2016Biblické fotostřípky
   Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Gn 1,1
Více informací...
28.6.2016Radio Proglas
Tipy z vysílání Proglasu
Více informací...
23.6.2016Biblické fotostřípky
   V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,
aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím.

Ef 6,18
Více informací...
18.6.2016Biblické fotostřípky
   Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.

Iz 35,10
Více informací...
13.6.2016Radio Proglas
Radio Proglas - vysílá bez reklam
Více informací...
12.6.2016Biblické fotostřípky
   Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.“

Dt 31,8
Více informací...
6.6.2016Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
5.6.2016Biblické fotostřípky
   Jaký chrám mi můžete vystavět, praví Hospodin, a je vůbec místo, kde bych mohl spočinout?

Sk 7,49
Více informací...
1.6.2016Biblické fotostřípky
   V té hodině zajásal v Duchu svatém a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.

Lk 10,21
Více informací...
31.5.2016Biblické fotostřípky
   Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Mt 7,14
Více informací...
24.5.2016Biblické fotostřípky
   Petr promluvil a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“

Mk 9,5
Více informací...
23.5.2016Radio Proglas
Radio Proglas - naše aktuální tipy
Více informací...
22.5.2016Texty, články, promluvy
Pavel Konzbul novým pomocným brněnským biskupem
Více informací...
22.5.2016Biblické fotostřípky
   Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled; podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá.

Jak 1,23
Více informací...
17.5.2016Radio Proglas
Proglas - vysíláme bez reklam
Více informací...
15.5.2016Biblické fotostřípky
   „Přijměte Ducha svatého."

Jan 20,22
Více informací...
14.5.2016Čtenářský deníček
Evangelium do kapsy

Skutečnost, že Boží Syn se z lásky k nám stal člověkem a chce mít účast na našich každodenních radostech i starostech, si můžeme připomínat i tak zdánlivě obyčejným gestem, jako je nošení maličké knížky evangelia v kapse nebo příruční tašce. Kromě toho, že nám bude připomínat láskyplnou blízkost vtěleného Slova, se do něj můžeme začíst prakticky kdekoliv, i tam, kde se větší kniha nedá ani vytáhnout nebo i když máme zrovna vybitou baterii v mobilu.
Více informací...
9.5.2016Biblické fotostřípky
   Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána?

Lk 1,43
Více informací...
30.4.2016Texty, články, promluvy
Anotace časopisu IN! – dívčí svět, květen 2016
Více informací...
29.4.2016Biblické fotostřípky
   "Vyšel rolník na pole, aby rozséval. Jak rozséval, padlo některé zrno na cestu, kde je buď zašlapali lidé, nebo sezobali ptáci.

Lk 8,5
Více informací...
26.4.2016Čtenářský deníček
Milosrdenství

Je třeba prosit Pána, abychom byli milosrdní, neboť to je milost, být schopni těchto dvou postojů: s hanbou uznávat své vlastní hříchy a zapomínat na hříchy a urážky druhých. Milosrdní lidé mají obrovské srdce. …Řekne-li jim někdo: „viděl jsi, co tamten udělal?“ s milosrdenstvím odpoví: „stačí mi to, co jsem udělal já.“
Více informací...
25.4.2016Radio Proglas
Vybíráme z naší nabídky
Více informací...
23.4.2016Biblické fotostřípky
   A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.

Zj 21,2
Více informací...
20.4.2016Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
16.4.2016Biblické fotostřípky
   Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, protože Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé vody. Bůh sám jim setře každou slzu z očí."

Zj 7,17
Více informací...
13.4.2016Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
10.4.2016Biblické fotostřípky
   Hle, všecko tvořím nové.

Zj 21,5
Více informací...
2.4.2016Biblické fotostřípky
   Téhož dne se ...ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo.A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi.Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.

Lk 24,13
Více informací...
28.3.2016Radio Proglas
Tipy z našeho svátečního vysílání
Více informací...
27.3.2016Biblické fotostřípky
   Vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.
Ale Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti, a smrt ho nemohla udržet ve své moci.

SK 2,24
Více informací...
26.3.2016Pro zasmání
Znovu se sešla Velerada a Kaifáš, brunátný vztekem, hřímá: „Josefe z Arimatie, ty, vážený Žid, dobrý a respektovaný člověk, člen Velerady…ty, ty, tys prý dal svůj hrob tomu podvodníkovi Nazaretskému“.
Více informací...
25.3.2016Biblické fotostřípky
   On však byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, tížily ho tresty pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.

Iz 53,5
Více informací...
24.3.2016Katolík
Dnes začíná "Velikonční triduum"
Více informací...
24.3.2016Biblické fotostřípky
   "Chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte Mistrem a Pánem, a to právem: to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad: Jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy."

Jan 13,15
Více informací...
22.3.2016Biblické fotostřípky
   Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jako jeden z lidí. Navenek byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

Flp 2,6
Více informací...
21.3.2016Radio Proglas
Radio Proglas - velikonoční program
Více informací...
18.3.2016Biblické fotostřípky
   V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel.

Iz 54,8
Více informací...
17.3.2016Katolík
Národní pochod pro život - Praha 2.4.2016
Plánujete-li přijet ať už jako rodina nebo jednotlivci, zaregistrujte se k obědu nejpozději do pátku 25. března. Čím dříve tak učiníte, tím více nám pomůžete.
Více informací...
16.3.2016Radio Proglas
Z vysílání Proglasu
Více informací...
12.3.2016Biblické fotostřípky
   Bůh předem rozhodl, aby byl vydán.

Sk 2,23
Více informací...
8.3.2016Čtenářský deníček
Neznámí hrdinové, o české statečnosti

aktéři příběhů se nenarodili jako odvážlivci, ... byli však postaveni do složitých a bolestných situací, o které ani trochu nestáli a s nimiž se museli dlouhé roky obtížně vyrovnávat. Prošli však svými „zkouškami“ se ctí a mnozí projevili odvahu v míře, jakou si málokdo z nás umí představit.
Více informací...
7.3.2016Radio Proglas
Radio Proglas - vybírejte z naší nabídky
Více informací...
5.3.2016Biblické fotostřípky
   Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.

Lk 15,32
Více informací...
3.3.2016Čtenářský deníček
Já hráč

Tato Zpověď opravdového gamblera je upřímnou detailní výpovědí člověka, který padl hodně hluboko do bahna elektronické rulety, videoloterijních terminálů a nonstop heren. Správný katolík si může myslet, že jej (a jeho dětí) se to netýká, že je to otázka několika málo ztroskotanců na okraji společnosti. Martin předtím, než propadl tomuto peklu, studoval právnickou fakultu, obchodoval s realitami, provozoval tenisovou školu a sám dobře hrál. Ale stačilo stoupnout na okraj šikmé plochy, párkrát to zkusit, snad z nudy nebo touhy získat rychle trochu víc peněz.
Více informací...
1.3.2016Biblické fotostřípky
   Vím, komu jsem uvěřil.

2Tim 1,12
Více informací...
29.2.2016Radio Proglas
Proglas - vysíláme bez reklam
Více informací...
26.2.2016Biblické fotostřípky
   ... neboť nikdo nezvítězí svou silou.

1Sam 2,9
Více informací...
24.2.2016Biblické fotostřípky
   Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha, kterou s vámi uzavřel... neboť Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující.

Dt 4,23
Více informací...
23.2.2016Radio Proglas
Vybírejte z našeho vysílání
Více informací...
20.2.2016Biblické fotostřípky
   Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“A opět se sklonil a psal po zemi.

Jan 8,7
Více informací...
16.2.2016Radio Proglas
Poslechněte si naše vysílání
Více informací...
16.2.2016Biblické fotostřípky
   Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.

Mt 12,34
Více informací...
13.2.2016Biblické fotostřípky
   Nebuď domýšlivý na oděv, který oblékáš, a nevynášej se, budeš-li oslavován; neboť obdivuhodné jsou skutky Hospodinovy, lidem však zůstávají skryty.

Sir 11,4
Více informací...
10.2.2016Biblické fotostřípky
   Velkou láskou se Hospodin roznítil ke své zemi, smiloval se nad svým lidem.

Jl 2,18
Více informací...
8.2.2016Čtenářský deníček
Aby dobro neškodilo

Ráda čtu rozhovory se zajímavými lidmi, protože mi jsou inspirací. Šimon Pánek je výrazná osobnost veřejného života a ředitel humanitární organizace Člověk v tísni.
Více informací...
7.2.2016Radio Proglas
Vysíláme bez reklam - nalaďte si nás
Více informací...
7.2.2016Biblické fotostřípky
   Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním.

Lk 5,11
Více informací...
5.2.2016Čtenářský deníček
Nádherný psanec

Ježíš se na scéně zjevil jakoby mimochodem, zcela jistě má výbornou náladu, je po zmrtvýchvstání, porazil zlo a dokončil vykoupení lidstva. Počkal si na svoje kamarády na jejich oblíbeném místě (rybáři si většinou nechávají loď na stále stejném místě)a zopakoval tehdejší pokyn: hoďte síť na pravou stranu lodi. A těm chlapíkům to okamžitě došlo, to je ON. Má to všechny rysy vtipu, kterým rozumí jen kamarádi, kteří něco spolu prožili. Je to něco, co se může odehrát jen mezi přáteli, stačí říct první větu žertíku a ostatní rozumějí.
Více informací...
5.2.2016Biblické fotostřípky
   Což se smí sekera holedbat nad toho, kdo jí seká?

Iz 10,15
Více informací...
2.2.2016Radio Proglas
Z programu Proglasu - nalaďte si
Více informací...
30.1.2016Biblické fotostřípky
   Moudrost chytrého je v tom, že rozumí své cestě.

Pr 14,8
Více informací...
27.1.2016Biblické fotostřípky
   Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu.

Dt 30,20
Více informací...
25.1.2016Radio Proglas
Vybírejte z programu Proglasu
Více informací...
23.1.2016Čtenářský deníček
Nahá přítomnost

Křesťan je vybízen, aby miloval nepodmíněně. Ale Bůh, který to po něm žádá, je líčen jako někdo, jehož láska je značně podmíněná. Vždyť pro některé chystá věčné zatracení. Takové poselství svět nezachrání. … Bůh, jak jej soustavně prezentujeme, je malicherný, náročný, narcistický a nedůtklivý patron, který se hned kvůli všemu urazí. Vypadá to, že Boží spravedlnost, proti níž se proviňujeme, je zřejmě mnohem silnější než Boží milost. Proč by měl někdo důvěřovat takovému Bohu, proč by jej měl milovat a proč by s ním měl chtít být o samotě? Natož pak trávit s ním věčnost? Já osobně bych nechtěl.
Více informací...
22.1.2016Texty, články, promluvy
ANOTACE časopis IN! - dívčí svět, únor 2016
Více informací...
21.1.2016Biblické fotostřípky
   Vyjdu-li na pole, hle, pobití mečem,
vejdu-li do města, hle, zmoření hladem.

Jer 14,18
Více informací...
18.1.2016Radio Proglas
Z programu Proglasu
Více informací...
16.1.2016Biblické fotostřípky
   Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.

Jan 2,1
Více informací...
14.1.2016Katolík
Ke stažení je nová verze Liturgického kalendáře pro Android
Více informací...
11.1.2016Radio Proglas
Z vysílání Proglasu
Více informací...
11.1.2016Katolík
K dispozici je ke stažení Liturgický kalendář 2016 pro tisk a také různé další formáty vhodné pro import do Vašich mobilních zařízení, MS Outlook, CSV (včetně nedělních textů), HTML či google kalednář pro Váš (například) farní web.
Více informací...
9.1.2016Biblické fotostřípky
   Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem; ne snad proto, že my jsme vykonali něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým.

Tit 3,4
Více informací...
7.1.2016Texty, články, promluvy
Poděkování za účast v Adventní sbírce pro organizaci BAKHITA
Více informací...
6.1.2016Katolík
Několik slov ke slavnosti Zjevení Páně
Více informací...
6.1.2016Biblické fotostřípky
   Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.

Mt 2,2
Více informací...
3.1.2016Čtenářský deníček
Trojí inspirace pro nový rok

Říká se: Co s načatým večerem? Začátkem ledna se hodí i parafráze této otázky: Co s načatým rokem? Jednu velikou možnost a šanci nabídl papež František, když nedávno vyhlásil rok milosrdenství. A u nás doma pod stromečkem se sešla další a hned trojí inspirace pro každý den nového roku.
Více informací...
3.1.2016Biblické fotostřípky
   Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Mt 7,14
Více informací...
1.1.2016Biblické fotostřípky
   Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!

Nm 6,23
Více informací...
29.12.2015Radio Proglas
Vybírejte ze svátečního programu Proglasu
Více informací...
28.12.2015Informace
Sbírka pro BAKHITU pokračuje až do konce roku. Vaše štědrost se každým dnem mění v radost pro potřebné! Děkujeme!
Více informací...
28.12.2015Katolík
Od dnešního dne je zveřejněn liturgický kalendář v různých formátech (google calendar, CSV, HTML, pro tisk...)
Více informací...
27.12.2015Biblické fotostřípky
   V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna.

Zid
Více informací...
25.12.2015Biblické fotostřípky
   ... a dá mu jméno Emanuel (to je 'Bůh s námi').

Iz 10,14
Více informací...
24.12.2015Katolík
TEAM Katolik.cz přeje všem návštěvníkům požehnané a radostné Vánoce...
Více informací...
24.12.2015Biblické fotostřípky
   I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?

Mal 3,1
Více informací...
22.12.2015Radio Proglas
Vybírejte z našich vánočních pořadů
Více informací...
20.12.2015Biblické fotostřípky
   Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz!

Zl 71,3
Více informací...
17.12.2015Informace
PAPEŽ FRANTIŠEK dnes slaví 79. narozeniny. Všechno nejlepší, Svatý otče! Vzpomeňme na něj v modlitbě, o kterou nás tak často prosí.
Více informací...
15.12.2015Čtenářský deníček
Podle Srdce tvého

Litanie k božskému Srdci Ježíšovu nikdy nezestárnou, a jelikož naším hlavním úkolem je milovat Boha a bližnímu, můžeme v této "srdeční" knize čerpat sílu k lásce, která nehledá sebe, k lásce, která čerpá z Kristova srdce, které je pokladnicí veškeré moudrosti a umění, trpělivé a nejvýš milosrdné, které je Králem a středem všech srdcí.
Více informací...
15.12.2015Radio Proglas
Vybíráme z programu Proglasu
Více informací...
11.12.2015Zpráva
Zemřel Mons. Jiří PAĎOUR, OFMCap. emeritní biskup českobudějovický
Více informací...
11.12.2015Biblické fotostřípky
   Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.

Iz 48,17
Více informací...
9.12.2015Čtenářský deníček
Tichá srdce - příběh míst a lidí

Mystika začíná a končí u vyneseného koše. Jestli člověk žije poctivým duchovním životem, formuje ho to k tomu, aby o to víc chodil po zemi a vnímal, co tvoří jeho každodenní život, a nejen jeho vlastní. Takže když vidím plný odpadkový koš, nemám chodit kolem s hlavou v oblacích, ale prostě ho vzít a vynést.
Více informací...
8.12.2015Biblické fotostřípky
   Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.

Lk 1,30
Více informací...
7.12.2015Radio Proglas
Z vysílání Radia Proglas
Více informací...
6.12.2015Biblické fotostřípky
   Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.

Flp 4,4
Více informací...
1.12.2015Čtenářský deníček
Tichá srdce – kláštery a jejich lidé

Tři roky vznikala tato krásná a velmi podařená „Encyklopedie klášterů České republiky“. Autorka navštívila všechna místa, hovořila s těmi, kteří zde žijí nebo se o budovy starají. Čtivě popisuje historii řádů, jejich vývoj na území ČR i to, jak se v držení budov střídaly. ... Kniha mě naprosto nadchla a autorka, kupodivu nevěřící, si zaslouží za svoji dlouholetou práci, nestrannost, citlivost a schopnost naslouchat, obrovský obdiv a poděkování.
Více informací...
30.11.2015Radio Proglas
Z nabídky prvního adventního týdne
Více informací...
29.11.2015Biblické fotostřípky
   Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů... Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět... A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.

Lk 21,25
Více informací...
29.11.2015Informace
Katolik.cz vyhlašuje Adventní sbírku na podporu neziskové organizace BAKHITA
Více informací...
23.11.2015Radio Proglas
Z vysílání Proglasu
Více informací...
21.11.2015Biblické fotostřípky
   Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

Zj 5,12
Více informací...
17.11.2015Radio Proglas
Z vysílání Proglasu
Více informací...
14.11.2015Biblické fotostřípky
   Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil.

Jer 29,11
Více informací...
9.11.2015Radio Proglas
Z programu Radia Proglas
Více informací...
9.11.2015Biblické fotostřípky
   Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.

Zj 21,2
Více informací...
7.11.2015Biblické fotostřípky
   Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine!

Zl 88,3
Více informací...
2.11.2015Radio Proglas
Programové tipy Radia Proglas
Více informací...
2.11.2015Biblické fotostřípky
   Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu.

1Thess 4,14
Více informací...
2.11.2015Katolík
Podmínky pro získání plnomocných a částečných odpustků
Více informací...
1.11.2015Katolík
Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé
Více informací...
31.10.2015Biblické fotostřípky
   Radujme se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna.

Více informací...
27.10.2015Radio Proglas
Z programu Radia Proglas - poslouchejte
Více informací...
26.10.2015Zpráva
Pozvánka na hudební, taneční, divadelní a video produkci s poselstvím evangelia - GODZONE TOUR – ZMĚNA ATMOSFÉRY 2015
Více informací...
24.10.2015Biblické fotostřípky
   Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář!

Zl 105,3
Více informací...
20.10.2015Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
17.10.2015Biblické fotostřípky
   Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.

Zl 17,6
Více informací...
13.10.2015Radio Proglas
Poslouchejte naše vysílání
Více informací...
11.10.2015Biblické fotostřípky
   Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože.

Zl 130,3
Více informací...
6.10.2015Radio Proglas
Programové tipy - Proglas
Více informací...
4.10.2015Biblické fotostřípky
   ... takže již nejsou dva, ale jeden.

Mk 10,8
Více informací...
2.10.2015Katolík
V říjnu se v Brně koná Národní eucharistický kongres, proto se říjnové otázky zaměřují na tuto svátost.
Více informací...
30.9.2015Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
29.9.2015Čtenářský deníček
Příběhy z jiného vesmíru

Se mnou je to poslední večer a poslední ráno stejné. Miluji a nenávidím naše táborníky, že se mi tak rychle a snadno dostali pod kůži a do duše, že kvůli nim, jen dospívajícím, musím plakat. Miluji a nenávidím naše vedoucí, že mi vyvrátili duši a srdce už dávno, miluji a nenávidím Boha, že mi dává tolik krásy v té jedné vteřině, že těch deset dní jedeme na jeden nádech, za víru ve mne, že se mnou láska a city či co to je tak cloumá, že nejsem schopen to ovládnout, a že ani nechci.
Více informací...
26.9.2015Biblické fotostřípky
   Všechno, co jsi nám učinil, Pane, v pravdivém soudu jsi učinil. Zhřešili jsme totiž a neposlouchali jsme tvá přikázání. Ale dej slávu svému jménu a jednej s námi podle množství svého milosrdenství.

Dan 3,31
Více informací...
23.9.2015Radio Proglas
Programové tipy Proglasu
Více informací...
19.9.2015Biblické fotostřípky
   Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim:
„Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne;
a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

Mk 9,36
Více informací...
15.9.2015Radio Proglas
Radio Proglas
Více informací...
12.9.2015Biblické fotostřípky
   Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu. (srv. Sir 36,18)

Sir 36,18
Více informací...
12.9.2015Katolík
Nové otázky na měsíc září se týkají velké světice 20. století
Více informací...
8.9.2015Čtenářský deníček
Papežové moderního věku - Vatikán od Pia IX. po Františka a jeho vztah k českým zemím

Čtenář se dozví spoustu informací o tom, jak to vlastně ve Vatikánu funguje, seznámí se s kroky a důvody jednání jednotlivých papežů v kontextu a pod vlivem tehdejší doby a politické situace, řadu zajímavostí i skoro „drbů“ třeba z průběhů jednotlivých konkláve. Zároveň má možnost si uvědomit jak radikální proměnou prošlo papežství během pouhých 150 let až k dnešnímu velmi lidskému a civilnímu vystupování otce Františka.
Více informací...
8.9.2015Radio Proglas
Z vysílání Radia Proglas
Více informací...
5.9.2015Biblické fotostřípky
   Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí;
jednej se svým služebníkem podle svého milosrdenství.

Zl 119
Více informací...
2.9.2015Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
29.8.2015Biblické fotostřípky
   Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají.

Zl 86,3
Více informací...
27.8.2015Texty, články, promluvy
ANOTACE časopis IN! - dívčí svět, září 2015
Více informací...
23.8.2015Biblické fotostřípky
   Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá. Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.

Zl 86,1
Více informací...
16.8.2015Biblické fotostřípky
   Štíte náš, Bože, pohleď, popatř na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc.

Zl 84,10
Více informací...
15.8.2015Biblické fotostřípky
   Na nebi se objevilo veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy.

Zj 12,1
Více informací...
11.8.2015Radio Proglas
Z programu Radia Proglas
Více informací...
8.8.2015Biblické fotostřípky
   Shlédni, Hospodine, na svou smlouvu, nezapomínej natrvalo na život svých chudých! Povstaň, Bože, ujmi se své věci, nezapomínej na křik těch, kdo tě hledají. (viz Žl 74,20.19.22.23)

Zl 74,20
Více informací...
6.8.2015Biblické fotostřípky
   Apoštoly zastínil světlý oblak a z oblaku se ozval hlas:
To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil; toho poslouchejte!

Mt 17,5
Více informací...
4.8.2015Radio Proglas
Radio Proglas - programové tipy
Více informací...
31.7.2015Biblické fotostřípky
   Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!

Zl 70,2
Více informací...
28.7.2015Čtenářský deníček
Tváří v tvář utrpení

„Do háje, Guy, jsi kněz, tak nám dej nějakou odpověď!“

„Žádnou nemám!“

Ale byl to tvůj Bůh, kdo stvořil utrpení a zlo, tak odpověz!“
Více informací...
28.7.2015Radio Proglas
Z programu Proglasu - vybírejte
Více informací...
25.7.2015Biblické fotostřípky
   Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.

Zl 68,7
Více informací...
18.7.2015Biblické fotostřípky
   Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

Zl 54,6
Více informací...
14.7.2015Radio Proglas
Vybíráme z vysílání Proglasu
Více informací...
11.7.2015Biblické fotostřípky
   Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu,
nasytím se pohledem na tebe.

Zl 17,15
Více informací...
9.7.2015Biblické fotostřípky
   Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.

Zl 48,10
Více informací...
8.7.2015Radio Proglas
Nalaďte si naše vysílání
Více informací...
7.7.2015Čtenářský deníček
On a já

Milovat mne znamená mne oslavit. Nezáleží mi na to, co děláš. Ať je to zametání nebo jiná práce, která by se ti zdála významná, všechno má v mých očích stejnou hodnotu. Beru si z ní lásku, kterou do ní vložíte – jde o lásku, chápeš?
Více informací...
4.7.2015Biblické fotostřípky
   Jděte a učte všechny národy; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa.

Mt 28,19
Více informací...
2.7.2015Texty, články, promluvy
ANOTACE časopis IN! - dívčí svět, prázdniny 2015
Více informací...
1.7.2015Katolík
V soutěžních otázkách na prázdniny procestujeme poutní místa v zahraničí
Více informací...
30.6.2015Radio Proglas
Z programové nabídky Proglasu
Více informací...
29.6.2015Biblické fotostřípky
   Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.

Mt 16,16
Více informací...
23.6.2015Radio Proglas
Vybírejte a poslouchejte
Více informací...
20.6.2015Biblické fotostřípky
   Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid, Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je až navěky!

Zl 28,8
Více informací...
16.6.2015Radio Proglas
Radio Proglas - z programu
Více informací...
14.6.2015Biblické fotostřípky
   Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě, neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!

Zl 27,7
Více informací...
26.5.2015Zpráva
Víkend ve znamení úcty k životu
Více informací...
14.3.2015Informace
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství

V bazilice sv. Petra se 13. 3. 2015 konala liturgie svátosti smíření pro více kajícníků se soukromou zpovědí.
Papež František během své homilie oznámil vyhlášení Svatého roku Božího milosrdenství.
Bude zahájen letos na slavnost Neposkvrněného Početí (8.prosince) a potrvá do slavnosti Krista Krále 20. listopadu příštího roku.
Více informací...
28.4.2004Radio Proglas
Více informací...Stránky www.katolik.cz poskytují webový hosting jiným uživatelům na doménách web.katolik.cz, farnost.katolik.cz atp. Stránky na těchto doménách jsou provozovány jinými uživateli zcela nezávisle na stránkách www.katolik.cz, provozovatelé stránek www.katolik.cz proto nenesou žádnou zodpovědnost za chod těchto poskytovaných domén a za obsah stránek, prezentací apod. na těchto doménách.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář


   Setkání křesťanské aktivní mládeže


   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest