katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Liturgický kalendář na květen 2023

1.5.
Svátek práce Dělník sv. Josef 1. cteni: Gn 1,26-2,3
Zalm: Zl 90(89)
Evangelium: Mt 13,54-58
2.5.úterý 4. velikonočního týdneZikmund sv. Atanáš 1. cteni: Sk 11,19-26
Zalm: Zl 87
Evangelium: Jan 10,22-30
3.5.
Alexej Svátek sv. Filipa a Jakuba 1. cteni: 1Kor 15,1-8
Zalm: Zl 19(18)
Evangelium: Jan 14,6-14
4.5.čtvrtek 4. velikonočního týdneKvětoslav sv. Florián 1. cteni: Sk 13,13-25
Zalm: Zl 89
Evangelium: Jan 13,16-20
5.5.pátek 4. velikonočního týdneKlaudie sv. Gothard 1. cteni: Sk 13,26-33
Zalm: Zl 2
Evangelium: Jan 14,1-6
6.5.sobota 4. velikonočního týdneRadoslav sv. Jan Sarkander 1. cteni: Sk 13,44-52
Zalm: Zl 98
Evangelium: Jan 14,7-14
7.5.5. neděle velikonočníStanislav sv. Benedikt II. 1. cteni: Sk 6,1-7
Zalm: Zl 33(32)
2. cteni: 1Pt 2,4-9
Evangelium: Jan 14,1-12
8.5.pondělí 5. velikonočního týdneStátní svátek Panna Maria, Prostřednice všech milostí 1. cteni: Sk 14,5-18
Zalm: Zl 115
Evangelium: Jan 14,21-26
9.5.úterý 5. velikonočního týdneCtibor sv. Hermus 1. cteni: Sk 14,19-28
Zalm: Zl 145
Evangelium: Jan 14,27-31a
10.5.středa 5. velikonočního týdneBlažena sv. Jan z Avily 1. cteni: Sk 15,1-6
Zalm: Zl 122
Evangelium: Jan 15,1-8
11.5.čtvrtek 5. velikonočního týdneSvatava sv. Ignác z Láconi 1. cteni: Sk 15,7-21
Zalm: Zl 96
Evangelium: Jan 15,9-11
12.5.pátek 5. velikonočního týdnePankrác sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus 1. cteni: Sk 15,22-31
Zalm: Zl 57
Evangelium: Jan 15,12-17
13.5.sobota 5. velikonočního týdneServác sv. Ondřej Hubert Fournet 1. cteni: Sk 16,1-10
Zalm: Zl 100
Evangelium: Jan 15,18-21
14.5.6. neděle velikonočníBonifác Svátek sv. Matěje, apoštola 1. cteni: Sk 8,5-8.14-17
Zalm: Zl 66(65)
2. cteni: 1Pt 3,15-18
Evangelium: Jan 14,15-21
15.5.pondělí 6. velikonočního týdneŽofie sv. Žofie 1. cteni: Sk 16,11-15
Zalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a
16.5.
Přemysl Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 1. cteni: Rim 8,31b-39
Zalm: Zl 69(68)
Evangelium: Mt 10,17-22
17.5.středa 6. velikonočního týdneAneta sv. Paschal Baylon 1. cteni: Sk 17,15.22-18,1
Zalm: Zl 148
Evangelium: Jan 16,12-15
18.5.Nanebevstoupení PáněNataša sv. Jan I. 1. cteni: Sk 1,1-11
Zalm: Zl 47(46)
2. cteni: Ef 1,17-23
Evangelium: Mt 28,16-20
19.5.pátek 6. velikonočního týdneIvo sv. Petr Celestýn 1. cteni: Sk 18,9-18
Zalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,20-23a
20.5.sobota 6. velikonočního týdneZbyšek sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský 1. cteni: Sk 18,23-28
Zalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,23b-28
21.5.7. neděle velikonočníMonika sv. Ondřej Bobola 1. cteni: Sk 1,12-14
Zalm: Zl 27(26)
2. cteni: 1Pt 4,13-16
Evangelium: Jan 17,1-11a
22.5.pondělí 7. velikonočního týdneEmil sv. Julie 1. cteni: Sk 19,1-8
Zalm: Zl 68
Evangelium: Jan 16,29-33
23.5.úterý 7. velikonočního týdneVladimír sv. Jan Křtitel de Rossi 1. cteni: Sk 20,17-27
Zalm: Zl 68
Evangelium: Jan 17,1-11a
24.5.středa 7. velikonočního týdneJana sv. Vincent Lerinský 1. cteni: Sk 20,28-38
Zalm: Zl 68
Evangelium: Jan 17,11b-19
25.5.čtvrtek 7. velikonočního týdneViola sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi 1. cteni: Sk 22,30;23,6-11
Zalm: Zl 16
Evangelium: Jan 17,20-26
26.5.pátek 7. velikonočního týdneFilip sv. Filip Neri 1. cteni: Sk 25,13b-21
Zalm: Zl 103
Evangelium: Jan 21,15-19
27.5.sobota 7. velikonočního týdneValdemar sv. Augustin z Canterbury 1. cteni: Sk 28,16-20.30-31
Zalm: Zl 11
Evangelium: Jan 21,20-25
28.5.Slavnost Seslání Ducha SvatéhoVilém sv. Emil 1. cteni: Sk 2,1-11
Zalm: Zl 104(103)
2. cteni: 1Kor 12,3b-7.12-13
Evangelium: Jan 20,19-23
29.5.Panna Maria Matka církveMaxmilián sv. Maximin 1. cteni: Sir 17,20-28
Zalm: Zl 32
Evangelium: Mk 10,17-27
30.5.úterý 8. týdne v mezidobíFerdinand sv. Zdislava 1. cteni: Sir 35,1-15
Zalm: Zl 50
Evangelium: Mk 10,28-31
31.5.
Kamila Svátek Navštívení Panny Marie 1. cteni: Sof 3,14-18
Zalm: Iz 12
Evangelium: Lk 1,39-56
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář