katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Liturgický kalendář na rok 2023 Leden
1.1.Nový rok Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. čtení: Nm 6,22-27
Žalm: Zl 67
2. čtení: Gal 4,4-7
Evangelium: Lk 2,16-21
2.1.Karina sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský 1. čtení: 1Jan 2,22-28
Žalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,19-28
3.1.Radmila Nejsvětější jméno Ježíš / sv. Jenovéfa 1. čtení: 1Jan 2,29-3,6
Žalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,29-34
4.1.Diana sv. Anděla z Foligna 1. čtení: 1Jan 3,7-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Jan 1,35-42
5.1.Dalimil sv. Telesfor 1. čtení: 1Jan 3,11-21
Žalm: Zl 100
Evangelium: Jan 1,43-51
6.1.Tři králové Slavnost Zjevení Páně 1. čtení: Iz 60,1-6
Žalm: Zl 72
2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6
Evangelium: Mt 2,1-12
7.1.Vilma sv. Rajmund z Penafortu 1. čtení: 1Jan 3,22-4,6
Žalm: Zl 2
Evangelium: Mt 4,12-17.23-25
8.1.Čestmír sv. Severin 1. čtení: Iz 42,1-4.6-7
Žalm: Zl 29(28)
2. čtení: Sk 10,34-38
Evangelium: Mt 3,13-17
9.1.Vladan sv. Julián 1. čtení: Zid 1,1-6
Žalm: Zl 97
Evangelium: Mk 1,14-20
10.1.Břetislav sv. Agathon (Dobromil) 1. čtení: Zid 2,5-12
Žalm: Zl 8
Evangelium: Mk 1,21b-28
11.1.Bohdana ct. Marie Elekta 1. čtení: Zid 2,14-18
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mk 1,29-39
12.1.Pravoslav sv. Probus (Pravoslav) 1. čtení: Zid 3,7-14
Žalm: Zl 95
Evangelium: Mk 1,40-45
13.1.Edita sv. Hilarius z Poitiers 1. čtení: Zid 4,1-5.11
Žalm: Zl 78
Evangelium: Mk 2,1-12
14.1.Radovan sv. Sáva Srbský 1. čtení: Zid 4,12-16
Žalm: Zl 19
Evangelium: Mk 2,13-17
15.1.Alice sv. Pavel Poustevník 1. čtení: Iz 49,3.5-6
Žalm: Zl 40(39)
2. čtení: 1Kor 1,1-3
Evangelium: Jan 1,29-34
16.1.Ctirad sv. Marcel I. 1. čtení: Zid 5,1-10
Žalm: Zl 110
Evangelium: Mk 2,18-22
17.1.Drahoslav sv. Antonín Veliký 1. čtení: Zid 6,10-20
Žalm: Zl 111
Evangelium: Mk 2,23-28
18.1.Vladislav Panna Maria, Matka jednoty křesťanů 1. čtení: Sk 1,12-14
Žalm: Lk 1,46-55
Evangelium: Lk 1,39-47
19.1.Doubravka sv. Márius a Marta a jejich synové 1. čtení: Zid 7,25-8,6
Žalm: Zl 40
Evangelium: Mk 3,7-12
20.1.Ilona sv. Fabián a Šebestián 1. čtení: Zid 8,6-13
Žalm: Zl 85
Evangelium: Mk 3,13-19
21.1.Běla sv. Anežka Římská 1. čtení: Zid 9,2-3.11-14
Žalm: Zl 47
Evangelium: Mk 3,20-21
22.1.Slavomír sv. Vincenc 1. čtení: Iz 8,23b-9,3
Žalm: Zl 27(26)
2. čtení: 1Kor 1,10-13.17
Evangelium: Mt 4,12-23
23.1.Zdeněk sv. Ildefons 1. čtení: Zid 9,15.24-28
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mk 3,22-30
24.1.Milena sv. František Saleský 1. čtení: Zid 10,1-10
Žalm: Zl 40
Evangelium: Mk 3,31-35
25.1.Miloš Svátek Obrácení svatého Pavla 1. čtení: Sk 22,3-16 (Sk 9,1-22)
Žalm: Zl 117(116)
Evangelium: Mk 16,15-18
26.1.Zora sv. Timotej (Bohuslav) a Titus 1. čtení: Zid 10,19-25
Žalm: Zl 24
Evangelium: Mk 4,21-25
27.1.Ingrid sv. Anděla Mericiová 1. čtení: Zid 10,32-39
Žalm: Zl 37
Evangelium: Mk 4,26-34
28.1.Otýlie sv. Tomáš Akvinský 1. čtení: Zid 11,1-2.8-19
Žalm: Lk 1
Evangelium: Mk 4,35-41
29.1.Zdislava sv. Sulpicius 1. čtení: Sof 2,3;3,12-13
Žalm: Zl 146(145)
2. čtení: 1Kor 1,26-31
Evangelium: Mt 5,1-12a
30.1.Robin sv. Martina 1. čtení: Zid 11,32-40
Žalm: Zl 31
Evangelium: Mk 5,1-20
31.1.Marika sv. Jan Bosko 1. čtení: Zid 12,1-4
Žalm: Zl 22
Evangelium: Mk 5,21-43


 Únor
1.2.Hynek sv. Pionius 1. čtení: Zid 12,4-7.11-15
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mk 6,1-6
2.2.Nela Svátek Uvedení Páně do chrámu 1. čtení: Mal 3,1-4
Žalm: Zl 24(23)
2. čtení: Zid 2,14-18
Evangelium: Lk 2,22-40
3.2.Blažej sv. Blažej, sv. Ansgar (Oskar) 1. čtení: Zid 13,1-8
Žalm: Zl 27
Evangelium: Mk 6,14-29
4.2.Jarmila sv. Ondřej Corsini 1. čtení: Zid 13,15-17.20-21
Žalm: Zl 23
Evangelium: Mk 6,30-34
5.2.Dobromila sv. Agáta (Háta, Dobruše) 1. čtení: Iz 58,7-10
Žalm: Zl 112(111)
2. čtení: 1Kor 2,1-5
Evangelium: Mt 5,13-16
6.2.Vanda sv. Pavel Miki a druhové 1. čtení: Gn 1,1-19
Žalm: Zl 104
Evangelium: Mk 6,53-56
7.2.Veronika sv. Richard 1. čtení: Gn 1,20-2,4a
Žalm: Zl 8
Evangelium: Mk 7,1-13
8.2.Milada sv. Josefína Bakhita, sv. Jeroným Emiliani, ct. Mlada 1. čtení: Gn 2,4b-9.15-17
Žalm: Zl 104
Evangelium: Mk 7,14-23
9.2.Apolena sv. Apollonie 1. čtení: Gn 2,18-25
Žalm: Zl 128
Evangelium: Mk 7,24-30
10.2.Mojmír sv. Scholastika 1. čtení: Gn 3,1-8
Žalm: Zl 32
Evangelium: Mk 7,31-37
11.2.Božena Panna Maria Lourdská 1. čtení: Gn 3,9-24
Žalm: Zl 90
Evangelium: Mk 8,1-10
12.2.Slavěna sv. Benedikt Aniánský 1. čtení: Sir 15,16-21
Žalm: Zl 119(118)
2. čtení: 1Kor 2,6-20
Evangelium: Mt 5,17-37
13.2.Věnceslav sv. Kateřina Ricciová 1. čtení: Gn 4,1-15.25
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mk 8,11-13
14.2.Valentýn sv. Valentin 1. čtení: Gn 6,5-8;7.1-5.10
Žalm: Zl 29
Evangelium: Mk 8,14-21
15.2.Jiřina sv. Jiřina 1. čtení: Gn 8,6-13.20-22
Žalm: Zl 116B
Evangelium: Mk 8,22-26
16.2.Ljuba sv. Juliána 1. čtení: Gn 9,1-13
Žalm: Zl 102
Evangelium: Mk 8,27-33
17.2.Miloslava sv. Alexius a druhové 1. čtení: Gn 11,1-9
Žalm: Zl 33
Evangelium: Mk 8,34-9,1
18.2.Gizela sv. Simeon 1. čtení: Zid 11,1-7
Žalm: Zl 145
Evangelium: Mk 9,2-13
19.2.Patrik bl. Godšalk 1. čtení: Lv 19,1-2.17-18
Žalm: Zl 103(102)
2. čtení: 1Kor 3,16-23
Evangelium: Mt 5,38-48
20.2.Oldřich sv. Nikefor 1. čtení: Sir 1,1-10
Žalm: Zl 93
Evangelium: Mk 9,14-29
21.2.Lenka sv. Petr Damiani 1. čtení: Sir 2,1-13
Žalm: Zl 37
Evangelium: Mk 9,30-37
22.2.Petr Popeleční středa 1. čtení: Jl 2,12-18
Žalm: Zl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17
2. čtení: 2Kor 5,20-6,2
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
23.2.Svatopluk sv. Polykarp 1. čtení: Dt 30,15-20
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 9,22-25
24.2.Matěj sv. Modest 1. čtení: Iz 58,1-9a
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 9,14-15
25.2.Liliana sv. Valburga 1. čtení: Iz 58,9b-14
Žalm: Zl 86
Evangelium: Lk 5,27-32
26.2.Dorota sv. Alexandr 1. čtení: Gn 2,7-9;3,1-7
Žalm: Zl 51(50)
2. čtení: Rim 5,12-19
Evangelium: Mt 4,1-11
27.2.Alexandr sv. Řehoř z Nareku 1. čtení: Lv 19,1-2.11-18
Žalm: Zl 19
Evangelium: Mt 25,31-46
28.2.Lumír sv. Roman 1. čtení: Iz 55,10-11
Žalm: Zl 34
Evangelium: Mt 6,7-15


 Březen
1.3.Bedřich sv. Suitbert 1. čtení: Jon 3,1-10
Žalm: Zl 51
Evangelium: Lk 11,29-32
2.3.Anežka sv. Simplicius 1. čtení: Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh
Žalm: Zl 138
Evangelium: Mt 7,7-12
3.3.Kamil sv. Kunhuta 1. čtení: Ez 18,21-28
Žalm: Zl 130
Evangelium: Mt 5,20-26
4.3.Stela sv. Kazimír 1. čtení: Dt 26,16-19
Žalm: Zl 119
Evangelium: Mt 5,43-48
5.3.Kazimír sv. Teofil (Bohumil) 1. čtení: Gn 12,1-4a
Žalm: Zl 33(32)
2. čtení: 2Tim 1,8b-10
Evangelium: Mt 17,1-9
6.3.Miroslav bl. Friedrich (Bedřich, Miroslav) 1. čtení: Dan 9,4b-10
Žalm: Zl 79
Evangelium: Lk 6,36-38
7.3.Tomáš sv. Perpetua a Felicita ( Blažena) 1. čtení: Iz 1,10.16-20
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mt 23,1-12
8.3.Gabriela sv. Jan z Boha 1. čtení: Jer 18,18-20
Žalm: Zl 31
Evangelium: Mt 20,17-28
9.3.Františka sv. Františka Římská 1. čtení: Jer 17,5-10
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 16,19-31
10.3.Viktorie sv. Jan Ogilvie 1. čtení: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 21,33-43.45-46
11.3.Anděla sv. Eulogius z Kordoby 1. čtení: Mich 7,14-15.18-20
Žalm: Zl 103
Evangelium: Lk 15,1-3.11-32
12.3.Řehoř sv. Kvirin 1. čtení: Ex 17,3-7
Žalm: Zl 95(94)
2. čtení: Rim 5,1-2.5-8
Evangelium: Jan 4,5-42
13.3.Růžena sv. Patricie (Vlasta) 1. čtení: 2Kral 5,1-15a
Žalm: Zl 42
Evangelium: Lk 4,24-30
14.3.Rút, Matylda sv. Matylda 1. čtení: Dan 3,25.34-43
Žalm: Zl 25
Evangelium: Mt 18,21-35
15.3.Ida sv. Longin 1. čtení: Dt 4,1.5-9
Žalm: Zl 147
Evangelium: Mt 5,17-19
16.3.Elena, Herbert sv. Heribert 1. čtení: Jer 7,23-28
Žalm: Zl 95
Evangelium: Lk 11,14-23
17.3.Vlastimil sv. Patrik 1. čtení: Oz 14,2-10
Žalm: Zl 81
Evangelium: Mk 12,28b-34
18.3.Eduard sv. Cyril Jeruzalémský 1. čtení: Oz 6,1-6
Žalm: Zl 51
Evangelium: Lk 18,9-14
19.3.Josef 4.neděle postní 1. čtení: 1Sam 16,1b.6-7.10-13a
Žalm: Zl 23(22)
2. čtení: Ef 5,8-14
Evangelium: Jan 9,1-41
20.3.Světlana Slavnost sv. Josefa 1. čtení: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16
Žalm: Zl 89(88)
2. čtení: Rim 4,13.16-18.22
Evangelium: Mt 1,16.18-21.24a
21.3.Radek bl. Serapion 1. čtení: Ez 47,1-9.12
Žalm: Zl 46
Evangelium: Jan 5,1-3a.5-16
22.3.Leona sv. Epafrodit 1. čtení: Iz 49,8-15
Žalm: Zl 145
Evangelium: Jan 5,17-30
23.3.Ivona sv. Turibius z Mongroveja 1. čtení: Ex 32,7-14
Žalm: Zl 106
Evangelium: Jan 5,31-47
24.3.Gabriel sv. Kateřina Švédská 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
25.3.Marián Slavnost Zvěstování Páně 1. čtení: Iz 7,10-14
Žalm: Zl 40(39)
2. čtení: Zid 10,4-10
Evangelium: Lk 1,26-38
26.3.Emanuel sv. Kastulus (Haštal) 1. čtení: Ez 37,12-14
Žalm: Zl 130(129)
2. čtení: Rim 8,8-11
Evangelium: Jan 11,1-45
27.3.Dita sv. Rupert 1. čtení: Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Žalm: Zl 23
Evangelium: Jan 8,1-11
28.3.Soňa sv. Rogát 1. čtení: Nm 21,4b-9
Žalm: Zl 102
Evangelium: Jan 8,21-30
29.3.Taťána bl. Ludolf (Slavomil) 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
Žalm: Dan 3
Evangelium: Jan 8,31-42
30.3.Arnošt sv. Jan Klimak 1. čtení: Gn 17,3-9
Žalm: Zl 105
Evangelium: Jan 8,51-59
31.3.Quido bl. Balbína 1. čtení: Jer 20,10-13
Žalm: Zl 18
Evangelium: Jan 10,31-42


 Duben
1.4.Hugo sv. Makarius (Blahomír) 1. čtení: Ez 37,21-28
Žalm: Jer 31
Evangelium: Jan 11,45-56
2.4.Erika sv. František z Pauly 1. čtení: Iz 50,4-7
Žalm: Zl 22(21)
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Mt 26,14-27,66
3.4.Richard sv. Nikita 1. čtení: Iz 42,1-7
Žalm: Zl 27
Evangelium: Jan 12,1-11
4.4.Ivana sv. Izidor 1. čtení: Iz 49,1-6
Žalm: Zl 71
Evangelium: Jan 13,21-33.36-38
5.4.Miroslava sv. Vincenc Ferrerský 1. čtení: Iz 50,4-9a
Žalm: Zl 69
Evangelium: Mt 26,14-25
6.4.Vendula Zelený čtvrtek 1. čtení: Ex 12,1-8.11-14
Žalm: Zl 116(115)
2. čtení: 1Kor 11,23-26
Evangelium: Jan 13,1-15
7.4.Heřman, Hermína Velký pátek 1. čtení: Iz 52,13-53,12
Žalm: Zl 31(30)
2. čtení: Zd 4,14-16;5,7-9
Evangelium: Jan 18,1-19,42
8.4.Ema Bílá sobota 1. čtení:
Žalm:
Evangelium:
9.4.Dušan Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 1. čtení: Sk 10,34a.37-43
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: Kol 3,1-4
Evangelium: Jan 20,1-9
10.4.Darja sv. Michael de Sanctis 1. čtení: Sk 2,14.22b-33
Žalm: Zl 16
Evangelium: Mt 28,8-15
11.4.Izabela sv. Stanislav 1. čtení: Sk 2,36-41
Žalm: Zl 33
Evangelium: Jan 20,11-18
12.4.Julius sv. Julius 1. čtení: Sk 3,1-10
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 24,13-35
13.4.Aleš sv. Martin I. 1. čtení: Sk 3,11-26
Žalm: Zl 8
Evangelium: Lk 24,35-48
14.4.Vincenc sv. Lambert 1. čtení: Sk 4,1-12
Žalm: Zl 118
Evangelium: Jan 21,1-14
15.4.Anastázie sv. Anastázie 1. čtení: Sk 4,13-21
Žalm: Zl 118
Evangelium: Mk 16,9-15
16.4.Irena sv. Bernadetta Soubirousová 1. čtení: Sk 2,42-47
Žalm: Zl 118(117)
2. čtení: 1Pt 1,3-9
Evangelium: Jan 20,19-31
17.4.Rudolf sv. Inocenc 1. čtení: Sk 4,23-31
Žalm: Zl 2
Evangelium: Jan 3,1-8
18.4.Valerie sv. Krescenc (Rostislav) 1. čtení: Sk 4,32-37
Žalm: Zl 93
Evangelium: Jan 3,7b-15
19.4.Rostislav sv. Ema 1. čtení: Sk 5,17-26
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 3,16-21
20.4.Marcela sv. Hugo 1. čtení: Sk 5,27-33
Žalm: Zl 34
Evangelium: Jan 3,31-36
21.4.Alexandra sv. Anselm 1. čtení: Sk 5,34-42
Žalm: Zl 27
Evangelium: Jan 6,1-15
22.4.Evženie sv. Leonid 1. čtení: Sk 6,1-7
Žalm: Zl 33
Evangelium: Jan 6,16-21
23.4.Vojtěch Svátek sv. Vojtěcha 1. čtení: Sk 2,14.22-28
Žalm: Zl 16(15)
2. čtení: 1Pt 1,17-21
Evangelium: Lk 24,13-35
24.4.Jiří sv. Jiří 1. čtení: Sk 6,8-15
Žalm: Zl 119
Evangelium: Jan 6,22-29
25.4.Marek Svátek sv. Marka 1. čtení: 1 Pt 5,5b-14
Žalm: Zl 89
2. čtení:
Evangelium: Mk 16,15-20
26.4.Oto sv. Richarius 1. čtení: Sk 8,1b-8
Žalm: Zl 66
Evangelium: Jan 6,35-40
27.4.Jaroslav sv. Zita 1. čtení: Sk 8,26-40
Žalm: Zl 66
Evangelium: Jan 6,44-51
28.4.Vlastislav sv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion 1. čtení: Sk 9,1-20
Žalm: Zl 117
Evangelium: Jan 6,52-59
29.4.Robert Svátek sv. Kateřiny Sienské 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,25-30
30.4.Blahoslav sv. Zikmund 1. čtení: Sk 2,14a.36-41
Žalm: Zl 23(22)
2. čtení: 1Petr 2,20b-25
Evangelium: Jan 10,1-10


 Květen
1.5.Svátek práce Dělník sv. Josef 1. čtení: Gn 1,26-2,3
Žalm: Zl 90(89)
Evangelium: Mt 13,54-58
2.5.Zikmund sv. Atanáš 1. čtení: Sk 11,19-26
Žalm: Zl 87
Evangelium: Jan 10,22-30
3.5.Alexej Svátek sv. Filipa a Jakuba 1. čtení: 1Kor 15,1-8
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Jan 14,6-14
4.5.Květoslav sv. Florián 1. čtení: Sk 13,13-25
Žalm: Zl 89
Evangelium: Jan 13,16-20
5.5.Klaudie sv. Gothard 1. čtení: Sk 13,26-33
Žalm: Zl 2
Evangelium: Jan 14,1-6
6.5.Radoslav sv. Jan Sarkander 1. čtení: Sk 13,44-52
Žalm: Zl 98
Evangelium: Jan 14,7-14
7.5.Stanislav sv. Benedikt II. 1. čtení: Sk 6,1-7
Žalm: Zl 33(32)
2. čtení: 1Pt 2,4-9
Evangelium: Jan 14,1-12
8.5.Státní svátek Panna Maria, Prostřednice všech milostí 1. čtení: Sk 14,5-18
Žalm: Zl 115
Evangelium: Jan 14,21-26
9.5.Ctibor sv. Hermus 1. čtení: Sk 14,19-28
Žalm: Zl 145
Evangelium: Jan 14,27-31a
10.5.Blažena sv. Jan z Avily 1. čtení: Sk 15,1-6
Žalm: Zl 122
Evangelium: Jan 15,1-8
11.5.Svatava sv. Ignác z Láconi 1. čtení: Sk 15,7-21
Žalm: Zl 96
Evangelium: Jan 15,9-11
12.5.Pankrác sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus 1. čtení: Sk 15,22-31
Žalm: Zl 57
Evangelium: Jan 15,12-17
13.5.Servác sv. Ondřej Hubert Fournet 1. čtení: Sk 16,1-10
Žalm: Zl 100
Evangelium: Jan 15,18-21
14.5.Bonifác Svátek sv. Matěje, apoštola 1. čtení: Sk 8,5-8.14-17
Žalm: Zl 66(65)
2. čtení: 1Pt 3,15-18
Evangelium: Jan 14,15-21
15.5.Žofie sv. Žofie 1. čtení: Sk 16,11-15
Žalm: Zl 149
Evangelium: Jan 15,26-16,4a
16.5.Přemysl Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech 1. čtení: Rim 8,31b-39
Žalm: Zl 69(68)
Evangelium: Mt 10,17-22
17.5.Aneta sv. Paschal Baylon 1. čtení: Sk 17,15.22-18,1
Žalm: Zl 148
Evangelium: Jan 16,12-15
18.5.Nataša sv. Jan I. 1. čtení: Sk 1,1-11
Žalm: Zl 47(46)
2. čtení: Ef 1,17-23
Evangelium: Mt 28,16-20
19.5.Ivo sv. Petr Celestýn 1. čtení: Sk 18,9-18
Žalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,20-23a
20.5.Zbyšek sv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský 1. čtení: Sk 18,23-28
Žalm: Zl 47
Evangelium: Jan 16,23b-28
21.5.Monika sv. Ondřej Bobola 1. čtení: Sk 1,12-14
Žalm: Zl 27(26)
2. čtení: 1Pt 4,13-16
Evangelium: Jan 17,1-11a
22.5.Emil sv. Julie 1. čtení: Sk 19,1-8
Žalm: Zl 68
Evangelium: Jan 16,29-33
23.5.Vladimír sv. Jan Křtitel de Rossi 1. čtení: Sk 20,17-27
Žalm: Zl 68
Evangelium: Jan 17,1-11a
24.5.Jana sv. Vincent Lerinský 1. čtení: Sk 20,28-38
Žalm: Zl 68
Evangelium: Jan 17,11b-19
25.5.Viola sv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi 1. čtení: Sk 22,30;23,6-11
Žalm: Zl 16
Evangelium: Jan 17,20-26
26.5.Filip sv. Filip Neri 1. čtení: Sk 25,13b-21
Žalm: Zl 103
Evangelium: Jan 21,15-19
27.5.Valdemar sv. Augustin z Canterbury 1. čtení: Sk 28,16-20.30-31
Žalm: Zl 11
Evangelium: Jan 21,20-25
28.5.Vilém sv. Emil 1. čtení: Sk 2,1-11
Žalm: Zl 104(103)
2. čtení: 1Kor 12,3b-7.12-13
Evangelium: Jan 20,19-23
29.5.Maxmilián sv. Maximin 1. čtení: Sir 17,20-28
Žalm: Zl 32
Evangelium: Mk 10,17-27
30.5.Ferdinand sv. Zdislava 1. čtení: Sir 35,1-15
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mk 10,28-31
31.5.Kamila Svátek Navštívení Panny Marie 1. čtení: Sof 3,14-18
Žalm: Iz 12
Evangelium: Lk 1,39-56


 Červen
1.6.Laura svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 1. čtení: Jer 31, 31-34
Žalm: Žl 110
Evangelium: Mk 14, 22-25
2.6.Jarmil sv. Marcelin a Petr 1. čtení: Sir 44,1.9-13
Žalm: Zl 149
Evangelium: Mk 11,11-25
3.6.Tamara sv. Karel Lwanga a druhové 1. čtení: Sir 51,17-28
Žalm: Zl 19
Evangelium: Mk 11,27-33
4.6.Dalibor sv. František Caracciolo 1. čtení: Ex 34,4b-6.8-9
Žalm: Dan 3
2. čtení: 2Kor 13,11-13
Evangelium: Jan 3,16-18
5.6.Dobroslav sv. Bonifác 1. čtení: Tob 1,3;2,1a-8
Žalm: Zl 112
Evangelium: Mk 12,1-12
6.6.Norbert sv. Norbert 1. čtení: Tob 2,9-14
Žalm: Zl 112
Evangelium: Mk 12,13-17
7.6.Iveta/Slavoj sv. Robert 1. čtení: Tob 3,1-11a.16-17a
Žalm: Zl 25
Evangelium: Mk 12,18-27
8.6.Medard sv. Medard 1. čtení: Dt 8,2-3.14b-l6a
Žalm: Zl 147
2. čtení: 1Kor 10,16-17
Evangelium: Jan 6,51-58
9.6.Stanislava sv. Efrém Syrský 1. čtení: Tob 11,5-17
Žalm: Zl 146
Evangelium: Mk 12,35-37
10.6.Gita sv. Maxim 1. čtení: Tob 12,1.5-15.20
Žalm: Tob 13
Evangelium: Mk 12,38-44
11.6.Bruno sv. Barnabáš 1. čtení: Oz 6,3-6
Žalm: Zl 50(49)
2. čtení: Rim 4,18-25
Evangelium: Mt 9,9-13
12.6.Antonie sv. Jan z Fakunda 1. čtení: 2Kor 1,1-7
Žalm: Zl 34
Evangelium: Mt 5,1-12
13.6.Antonín sv. Antonín z Padovy 1. čtení: 2Kor 1,18-22
Žalm: Zl 119
Evangelium: Mt 5,13-16
14.6.Roland sv. Anastáz 1. čtení: 2Kor 3,4-11
Žalm: Zl 99
Evangelium: Mt 5,17-19
15.6.Vít sv. Vít 1. čtení: 2Kor 3,15-4,1.3-6
Žalm: Zl 85
Evangelium: Mt 5,20-26
16.6.Zbyněk sv. Benon (Zbyněk) 1. čtení: Dt 7,6-11
Žalm: Zl 103(102)
2. čtení: 1Jan 4,7-16
Evangelium: Mt 11,25-30
17.6.Adolf sv. Řehoř Barbarigo 1. čtení: Iz 61,9-11
Žalm: 1Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd
2. čtení: 1Jan 4,7-16
Evangelium: Lk 2,41-51
18.6.Milan sv. Marina 1. čtení: Ex 19,2-6a
Žalm: Zl 100(99),2.3.5
2. čtení: Rim 5,6-11
Evangelium: Mt 9,36-10,8
19.6.Leoš sv. Jan Nepomuk Neumann, sv. Romuald 1. čtení: 2Kor 6,1-10
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mt 5,38-42
20.6.Květa sv. Silverius 1. čtení: 2Kor 8,1-9
Žalm: Zl 146
Evangelium: Mt 5,43-48
21.6.Alois sv. Alois Gonzaga 1. čtení: 2Kor 9,6-11
Žalm: Zl 112
Evangelium: Mt 6,1-6.16-18
22.6.Pavla sv. Jan Fisher a Tomáš More 1. čtení: 2Kor 11,1-11
Žalm: Zl 111
Evangelium: Mt 6,7-15
23.6.Zdeňka sv. Josef Cafasso 1. čtení: 2Kor 11,18.21b-30
Žalm: Zl 34
Evangelium: Mt 6,19-23
24.6.Jan Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 1. čtení: Iz 49,1-6
Žalm: Zl 139
2. čtení: Sk 13,22-26
Evangelium: Lk 1,57-66.80
25.6.Ivan sv. Vilém, ct. Ivan 1. čtení: Jer 20,10-13
Žalm: Zl 69(68)
2. čtení: Rim 5,12-15
Evangelium: Mt 10,26-33
26.6.Adriana sv. Jan a Pavel 1. čtení: Gn 12,1-9
Žalm: Zl 33
Evangelium: Mt 7,1-5
27.6.Ladislav sv. Cyril Alexandrijský 1. čtení: Gn 13,2.5-18
Žalm: Zl 15
Evangelium: Mt 7,6.12-14
28.6.Lubomír sv. Irenej (Lubomír) 1. čtení: Gn 15,1-12.17-18
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 7,15-20
29.6.Petr a Pavel Slavnost sv. Petra a Pavla 1. čtení: Sk 12,1-11
Žalm: Zl 34(33)
2. čtení: 2Tim 4,6-8.17-18
Evangelium: Mt 16,13-19
30.6.Šárka sv. prvomučedníci římští 1. čtení: Gn 17,1.5.9-10.15-22
Žalm: Zl 128
Evangelium: Mt 8,1-4


 Červenec
1.7.Jaroslava sv. Theobald (Děpolt) 1. čtení: Gn 18,1-15
Žalm: Lk 1
Evangelium: Mt 8,5-17
2.7.Patricie sv. Ota 1. čtení: 2Kral 4,8-11.14-16a
Žalm: Zl 89(88)
2. čtení: Rim 6,3-4.8-11
Evangelium: Mt 10,37-42
3.7.Radomír Svátek sv. Tomáše 1. čtení: Ef 2,19-22
Žalm: Zl 117(116)
Evangelium: Jan 20,24-29
4.7.Prokop sv. Prokop 1. čtení: Gn 19,15-29
Žalm: Zl 26
Evangelium: Mt 8,23-27
5.7.Státní svátek - Den slovanských věrozvěstů Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 1. čtení: Iz 61,1-3a
Žalm: Zl 117(116)
2. čtení: 2Kor 4,1-2.5-7
Evangelium: Lk 10,1-9
6.7.Státní svátek - Mistr Jan Hus sv. Marie Gorettiová 1. čtení: Gn 22,1-19
Žalm: Zl 116A
Evangelium: Mt 9,1-8
7.7.Bohuslava sv. Wilibald 1. čtení: Gn 23,1-4.19;24,1-8.62-67
Žalm: Zl 106
Evangelium: Mt 9,9-13
8.7.Nora sv. Kilián 1. čtení: Gn 27,1-5.15-29
Žalm: Zl 135
Evangelium: Mt 9,14-17
9.7.Drahoslava sv. Veronika Giulianiová 1. čtení: Zach 9,9-10
Žalm: Zl 145(144)
2. čtení: Rim 8,9.11-13
Evangelium: Mt 11,25-30
10.7.Libuše, Amálie sv. Amálie (Libuše) 1. čtení: Gn 28,10-22a
Žalm: Zl 91
Evangelium: Mt 9,18-26
11.7.Olga Svátek sv. Benedikta 1. čtení: Pr 2,1-9
Žalm: Zl 34(33)
Evangelium: Mt 19,27-29
12.7.Bořek sv. Jan Qualbert 1. čtení: Gn 41,55-57;42,5-7a.17-24a
Žalm: Zl 33
Evangelium: Mt 10,1-7
13.7.Markéta sv. Jindřich 1. čtení: Gn 44,18-21.23b-29;45,1-5
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 10,7-15
14.7.Karolína bl. Hroznata, sv. Kamil de Lellis 1. čtení: Gn 46,1-7.28-30
Žalm: Zl 37
Evangelium: Mt 10,16-23
15.7.Jindřich sv. Bonaventura 1. čtení: Gn 49,29-32;50,15-26a
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 10,24-33
16.7.Luboš Panna Maria Karmelská 1. čtení: Iz 55,10-11
Žalm: Zl 65(64)
2. čtení: Rim 8,18-23
Evangelium: Mt 13,1-23
17.7.Martina sv. Česlav a Hyacint 1. čtení: Ex 1,8-14.22
Žalm: Zl 124
Evangelium: Mt 10,34-11,1
18.7.Drahomíra sv. Emilián 1. čtení: Ex 2,1-15a
Žalm: Zl 69
Evangelium: Mt 11,20-24
19.7.Čeněk sv. Makrina 1. čtení: Ex 3,1-6.9-12
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,25-27
20.7.Ilja sv. Eliáš 1. čtení: Ex 3,13-20
Žalm: Zl 105
Evangelium: Mt 11,28-30
21.7.Vítězslav sv. Vavřinec z Brindisi 1. čtení: Ex 11,10-12,14
Žalm: Zl 116B
Evangelium: Mt 12,1-8
22.7.Magdaléna Svátek sv. Marie Magdalény 1. čtení: Pís 3,1-4a
Žalm: Zl 63,2.3-4.5-6.8-9
Evangelium: Jan 20,1.11-18
23.7.Libor Svátek sv. Brigity 1. čtení: Mdr 12,13.16-19
Žalm: Zl 86(85)
2. čtení: Rim 8,26-27
Evangelium: Mt 13,24-43
24.7.Kristýna sv. Kristina 1. čtení: Ex 14,5-18
Žalm: Ex 15
Evangelium: Mt 12,38-42
25.7.Jakub svátek sv. Jakuba apoštola 1. čtení: 2Kor 4,7-15
Žalm: Zl 126(125)
Evangelium: Mt 20,20-28
26.7.Anna sv. Jáchym a Anna 1. čtení: Ex 16,1-5.9-15
Žalm: Zl 78
Evangelium: Mt 13,1-9
27.7.Věroslav sv. Gorazd a druhové 1. čtení: Ex 19,1-2.9-11.16-20b
Žalm: Dan 3
Evangelium: Mt 13,10-17
28.7.Viktor sv. Nazarius a Celsus 1. čtení: Ex 20,1-17
Žalm: Zl 19
Evangelium: Mt 13,18-23
29.7.Marta sv. Marta, Marie a Lazar 1. čtení: Ex 24,3-8
Žalm: Zl 50
Evangelium: Mt 13,24-30
30.7.Bořivoj sv. Petr Chryzolog 1. čtení: 1Kral 3,5.7-12
Žalm: Zl 119(118)
2. čtení: Rim 8,28-30
Evangelium: Mt 13,44-52
31.7.Ignác sv. Ignác z Loyoly 1. čtení: Ex 32,15-24.30-34
Žalm: Zl 106
Evangelium: Mt 13,31-35


 Srpen
1.8.Oskar sv. Alfons z Liguori 1. čtení: Ex 33,7-11;34,5b-9.28
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 13,36-43
2.8.Gustav sv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard 1. čtení: Ex 34,29-35
Žalm: Zl 99
Evangelium: Mt 13,44-46
3.8.Miluše sv. Lydie 1. čtení: Ex 40,16-21.34-38
Žalm: Zl 84
Evangelium: Mt 13,47-53
4.8.Dominik sv. Jan Maria Vianney 1. čtení: Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37
Žalm: Zl 81
Evangelium: Mt 13,54-58
5.8.Kristián Posvěcení římské baziliky Panny Marie 1. čtení: Lv 25,1.8-17
Žalm: Zl 67
Evangelium: Mt 14,1-12
6.8.Oldřiška Svátek Proměnění Páně 1. čtení: Dan 7,9-10.13-14
Žalm: Zl 97(96)
2. čtení: 2Petr 1,16-19
Evangelium: cyklus A: Mt 17,1-9, cyklus B: Mk 9,2-10, cyklus C: Lk 9,28b-36
7.8.Lada sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové 1. čtení: Nm 11,4b-15
Žalm: Zl 81
Evangelium: Mt 14,13-21
8.8.Soběslav sv. Dominik 1. čtení: Nm 12,1-13
Žalm: Zl 51
Evangelium: Mt 14,22-36
9.8.Roman Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 1. čtení: 1Petr 4,12-19
Žalm: Zl 31
Evangelium: Lk 9,23-26
10.8.Vavřinec Svátek sv. Vavřince 1. čtení: 2Kor 9,6-10
Žalm: Zl 112(111)
Evangelium: Jan 12,24-26
11.8.Zuzana sv. Klára 1. čtení: Dt 4,32-40
Žalm: Zl 77
Evangelium: Mt 16,24-28
12.8.Klára sv. Euplus, sv. Jana Františka de Chantal 1. čtení: Dt 6,4-13
Žalm: Zl 18
Evangelium: Mt 17,14-20
13.8.Alena sv. Poncián a Hippolyt, sv. Jan Berchmans 1. čtení: 1Kral 19,9a.11-13a
Žalm: Zl 85(84)
2. čtení: Rim 9,1-5
Evangelium: Mt 14,22-33
14.8.Alan sv. Maxmilián Kolbe 1. čtení: Dt 10,12-22
Žalm: Zl 147B
Evangelium: Mt 17,22-27
15.8.Hana Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 1. čtení: Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Žalm: Zl 45(44)
2. čtení: 1Kor 15,20-27a
Evangelium: Lk 1,39-56
16.8.Jáchym sv. Štěpán Uherský 1. čtení: Dt 34,1-12
Žalm: Zl 66
Evangelium: Mt 18,15-20
17.8.Petra sv. Myron 1. čtení: Joz 3,7-10a.11.13-17
Žalm: Zl 114
Evangelium: Mt 18,21-19,1
18.8.Helena sv. Helena 1. čtení: Joz 24,1-13
Žalm: Zl 136
Evangelium: Mt 19,3-12
19.8.Ludvík sv. Jan Eudes 1. čtení: Joz 24,14-29
Žalm: Zl 16
Evangelium: Mt 19,13-15
20.8.Bernard sv. Bernard 1. čtení: Iz 56,1.6-7
Žalm: Zl 67(66)
2. čtení: Rim 11,13-15.29-32
Evangelium: Mt 15,21-28
21.8.Johana sv. Pius X. 1. čtení: Sd 2,11-19
Žalm: Zl 106
Evangelium: Mt 19,16-22
22.8.Bohuslav Panna Maria Královna 1. čtení: Sd 6,11-24a
Žalm: Zl 85
Evangelium: Mt 19,23-30
23.8.Sandra sv. Růžena z Limy 1. čtení: Sd 9,6-15
Žalm: Zl 21
Evangelium: Mt 20,1-16a
24.8.Bartoloměj Svátek sv. Bartoloměje apoštola 1. čtení: Zj 21,9b-14
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Jan 1,45-51
25.8.Radim sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové 1. čtení: Rt 1,1.3-6.14b-16.22
Žalm: Zl 146
Evangelium: Mt 22,34-40
26.8.Luděk ct. Martin Středa 1. čtení: Rt 2,1-3.8-11;4,13-17
Žalm: Zl 128
Evangelium: Mt 23,1-12
27.8.Otakar sv. Monika 1. čtení: Iz 22,19-23
Žalm: Zl 138(137)
2. čtení: Rim 11,33-36
Evangelium: Mt 16,13-20
28.8.Augustýn sv. Augustin 1. čtení: 1Sol 1,1-5.8b-10
Žalm: Zl 149
Evangelium: Mt 23,13-22
29.8.Evelína Umučení sv. Jana Křtitele 1. čtení: Jer 1,17-19
Žalm: Zl 71
Evangelium: Mk 6,17-29
30.8.Vladěna sv. Fiakr 1. čtení: 1Sol 2,9-13
Žalm: Zl 139
Evangelium: Mt 23,27-32
31.8.Pavlína sv. Rajmund 1. čtení: 1Sol 3,7-13
Žalm: Zl 90
Evangelium: Mt 24,42-51


 Září
1.9.Linda, Samuel sv. Jiljí 1. čtení: 1Sol 4,1-8
Žalm: Zl 97
Evangelium: Mt 25,1-13
2.9.Adéla sv. Justus 1. čtení: 1Sol 4,9-11
Žalm: Zl 98
Evangelium: Mt 25,14-30
3.9.Bronislav sv. Řehoř Veliký 1. čtení: Jer 20,7-9
Žalm: Zl 63(62)
2. čtení: Rim 12,1-2
Evangelium: Mt 16,21-27
4.9.Jindřiška sv. Růžena z Viterba 1. čtení: 1Sol 4,13-18
Žalm: Zl 96
Evangelium: Lk 4,16-30
5.9.Boris sv. Viktorin (Vítězslav) 1. čtení: 1Sol 5,1-6.9-11
Žalm: Zl 27
Evangelium: Lk 4,31-37
6.9.Boleslav sv. Magnus 1. čtení: Kol 1,1-8
Žalm: Zl 52
Evangelium: Lk 4,38-44
7.9.Regína sv. Melichar Grodecký 1. čtení: Kol 1,9-14
Žalm: Zl 98
Evangelium: Lk 5,1-11
8.9.Mariana Svátek Narození Panny Marie 1. čtení: Mich 5,1-4a
Žalm: Zl 13(12)
Evangelium: Mt 1,1-16.18-23
9.9.Daniela sv. Petr Klaver 1. čtení: Kol 1,21-23
Žalm: Zl 54
Evangelium: Lk 6,1-5
10.9.Irma bl. Karel Spinola 1. čtení: Ez 33,7-9
Žalm: Zl 95(94)
2. čtení: Rim 13,8-10
Evangelium: Mt 18,15-20
11.9.Denisa sv. Emil 1. čtení: Kol 1,24-2,3
Žalm: Zl 62
Evangelium: Lk 6,6-11
12.9.Marie sv. Quido, Jméno Panny Marie 1. čtení: Kol 2,6-15
Žalm: Zl 145
Evangelium: Lk 6,12-19
13.9.Lubor sv. Jan Zlatoústý 1. čtení: Kol 3,1-11
Žalm: Zl 145
Evangelium: Lk 6,20-26
14.9.Radka Svátek Povýšení sv. kříže 1. čtení: Nm 21,4b-9
Žalm: Zl 78(77)
2. čtení: Flp 2,6-11
Evangelium: Jan 3,13-17
15.9.Jolana Panna Maria Bolestná 1. čtení: Zid 5,7-9
Žalm: Zl 31
Evangelium: Jan 19,25-27
16.9.Ludmila sv. Ludmila 1. čtení: 1Tim 1,15-17
Žalm: Zl 113
Evangelium: Lk 6,43-49
17.9.Naděžda sv. Kornélius a Cyprián, sv. Robert Bellarmin, sv. Hildegarda z Bingenu 1. čtení: Sir 27,33-28,9
Žalm: Zl 103(102)
2. čtení: Rim 14,7-9
Evangelium: Mt 18,21-35
18.9.Kryštof sv. Josef Kupertinský 1. čtení: 1Tim 2,1-8
Žalm: Zl 28
Evangelium: Lk 7,1-10
19.9.Zita sv. Januárius 1. čtení: 1Tim 3,1-13
Žalm: Zl 101
Evangelium: Lk 7,11-17
20.9.Olegsv. Ondřej, Pavel a druhové 1. čtení: 1Tim 3,14-16
Žalm: Zl 111
Evangelium: Lk 7,31-35
21.9.Matouš Svátek sv. Matouše 1. čtení: Ef 4,1-7.11-13
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 9,9-13
22.9.Darina sv. Mořic a druhové 1. čtení: 1Tim 6,2c-12
Žalm: Zl 49
Evangelium: Lk 8,1-3
23.9.Berta sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny 1. čtení: 1Tim 6,13-16
Žalm: Zl 100
Evangelium: Lk 8,4-15
24.9.Jaromír sv. Gerard (Jaromír) 1. čtení: Iz 55,6-9
Žalm: Zl 145(144)
2. čtení: Flp 1,20c-24.27a
Evangelium: Mt 20,1-16a
25.9.Zlata sv. Kleofáš 1. čtení: Ezd 1,1-6
Žalm: Zl 126
Evangelium: Lk 8,16-18
26.9.Andrea sv. Kosma a Damián 1. čtení: Ezd 6,7-8.12b.14-20
Žalm: Zl 122
Evangelium: Lk 8,19-21
27.9.Jonáš sv. Vincenc z Paula 1. čtení: Ezd 9,5-9
Žalm: Tob 13
Evangelium: Lk 9,1-6
28.9.Václav - Státní svátek - Den české státnosti Slavnost sv. Václava 1. čtení: Mdr 6,9-21
Žalm: 1Kron 29
2. čtení: 1Petr 1,3-6;2,21b-24
Evangelium: Mt 16,24-27
29.9.Michal Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela 1. čtení: Dan 7,9-10.13-14
Žalm: Zl 138(137)
Evangelium: Jan 1,47-51
30.9.Jeroným sv. Jeroným 1. čtení: Zach 2,5-9.14-15a
Žalm: Jer 31
Evangelium: Lk 9,43b-45


 Říjen
1.10.Igor sv. Terezie od Dítěte Ježíše 1. čtení: Ez 18,25-28
Žalm: Zl 25(24)
2. čtení: Flp 2,1-11
Evangelium: Mt 21,28-32
2.10.Olívie, Oliver sv. andělé strážní 1. čtení: Ex 23,20-23a
Žalm: Zl 91
Evangelium: Mt 18,1-5.10
3.10.Bohumil sv. Maxmilián 1. čtení: Zach 8,20-23
Žalm: Zl 87
Evangelium: Lk 9,51-56
4.10.Františeksv. František z Assisi 1. čtení: Neh 2,1-8
Žalm: Zl 137
Evangelium: Lk 9,57-62
5.10.Eliška sv. Palmác 1. čtení: Neh 8,1-4a.5-6.7b-12
Žalm: Zl 19
Evangelium: Lk 10,1-12
6.10.Hanuš sv. Bruno 1. čtení: Bar 1,15-22
Žalm: Zl 79
Evangelium: Lk 10,13-16
7.10.Justýna Panna Maria Růžencová 1. čtení: Bar 4,5-12.27-29
Žalm: Zl 69
Evangelium: Lk 10,17-24
8.10.Věra sv. Simeon 1. čtení: Iz 5,1-7
Žalm: ZI 80(79)
2. čtení: Flp 4,6-9
Evangelium: Mt 21,33-43
9.10.Štefan, Sára sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonard 1. čtení: Jon 1,1-2,1.11
Žalm: Jon 2
Evangelium: Lk 10,25-37
10.10.Marina sv. Paulin 1. čtení: Jon 3,1-10
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 10,38-42
11.10.Andrej sv. German 1. čtení: Jon 4,1-11
Žalm: Zl 86
Evangelium: Lk 11,1-4
12.10.Marcel sv. Radim 1. čtení: Mal 3,13-20a
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 11,5-13
13.10.Renáta sv. Eduard 1. čtení: Jl 1,13-15;2,1-2
Žalm: Zl 9
Evangelium: Lk 11,15-26
14.10.Agáta sv. Kalist I. 1. čtení: Jl 4,12-21
Žalm: Zl 97
Evangelium: Lk 11,27-28
15.10.Tereza sv. Terezie od Ježíše 1. čtení: Iz 25,6-l0a
Žalm: Zl 23 (22)
2. čtení: Flp 4,12-14.19-20
Evangelium: Mt 22,1-14
16.10.Havel sv. Hedvika, sv. Markéta Maria Alacoque 1. čtení: Rim 1,1-7
Žalm: Zl 98
Evangelium: Lk 11,29-32
17.10.Hedvika sv. Ignác Antiochijský 1. čtení: Rim 1,16-25
Žalm: Zl 19
Evangelium: Lk 11,37-41
18.10.Lukáš Svátek sv. Lukáše 1. čtení: 2Tim 4,9-17b
Žalm: Zl 145(144)
Evangelium: Lk 10,1-9
19.10.Michaela sv. Izák Jogues a druhové 1. čtení: Rim 3,21-30a
Žalm: Zl 130
Evangelium: Lk 11,47-54
20.10.Vendelín sv. Irena 1. čtení: Rim 4,1-8
Žalm: Zl 32
Evangelium: Lk 12,1-7
21.10.Brigita sv. Hilarion 1. čtení: Rim 4,13.16-18
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 12,8-12
22.10.Sabina sv. Marie Salome 1. čtení: Iz 45,1.4-6
Žalm: Zl 96(95)
2. čtení: 1Sol 1,1-5b
Evangelium: Mt 22,15-21
23.10.Teodor sv. Jan Kapistránský 1. čtení: Rim 4,20-25
Žalm: Lk 1
Evangelium: Lk 12,13-21
24.10.Nina sv. Antonín Maria Klaret 1. čtení: Rim 5,12.15b.17-19.20b-21
Žalm: Zl 40
Evangelium: Lk 12,35-38
25.10.Beáta sv. Kryšpín 1. čtení: Rim 6,12-18
Žalm: Zl 124
Evangelium: Lk 12,39-48
26.10.Erik sv. Rustik 1. čtení: Rim 6,19-23
Žalm: Zl 1
Evangelium: Lk 12,49-53
27.10.Šarlota, Zoe sv. Frumencius 1. čtení: Rim 7,18-25a
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 12,54-59
28.10.Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918) Svátek sv. Šimona a Judy 1. čtení: Ef 2,19-22
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Lk 6,12-19
29.10.Silvie sv. Narcis 1. čtení: Ex 22,20-26
Žalm: Zl 18(17)
2. čtení: 1Sol 1,5c-10
Evangelium: Mt 22,34-40
30.10.Tadeáš sv. Marcel 1. čtení: Rim 8,12-17
Žalm: Zl 68
Evangelium: Lk 13,10-17
31.10.Štěpánka sv. Wolfgang 1. čtení: Rim 8,18-25
Žalm: Zl 126
Evangelium: Lk 13,18-21


 Listopad
1.11.Felix Slavnost Všech svatých 1. čtení: Zj 7,2-4.9-14
Žalm: Zl 24(23)
2. čtení: 1Jan 3,1-3
Evangelium: Mt 5,1-12a
2.11.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 1. čtení: Mdr 3,1-9
Žalm: Žl 116
2. čtení: Rim 8,14-23
Evangelium: Mt 25,31-46
3.11.Hubert sv. Martin de Porres 1. čtení: Rim 9,1-5
Žalm: Zl 147B
Evangelium: Lk 14,1-6
4.11.Karel sv. Karel Boromejský 1. čtení: Rim 11,1-2a.11-12.25-29
Žalm: Zl 94
Evangelium: Lk 14,1.7-11
5.11.Miriam sv. Zachariáš a Alžběta 1. čtení: Mal 1,14b-2,2b.8-10
Žalm: Zl 131(130)
2. čtení: 1Sol 2,7b-9.13
Evangelium: Mt 23,1-12
6.11.Liběna sv. Leonard (Linhart) 1. čtení: Rim 11,29-36
Žalm: Zl 69
Evangelium: Lk 14,12-14
7.11.Saskiesv. Wilibrord 1. čtení: Rim 12,5-16a
Žalm: Zl 131
Evangelium: Lk 14,15-24
8.11.Bohumír sv. Gottfried (Bohumír) 1. čtení: Rim 13,8-10
Žalm: Zl 112
Evangelium: Lk 14,25-33
9.11.Bohdan Svátek Posvěcení lateránské baziliky 1. čtení: Ez 47,1-2.8-9.12
Žalm: Zl 46(45)
2. čtení: 1Kor 3,9c-11.16-17
Evangelium: Jan 2,13-22
10.11.Evžen sv. Lev Veliký 1. čtení: Rim 15,14-21
Žalm: Zl 98
Evangelium: Lk 16,1-8
11.11.Martin sv. Martin 1. čtení: Rim 16,3-9.16.22-27
Žalm: Zl 145
Evangelium: Lk 16,9-15
12.11.Benedikt sv. Josafat 1. čtení: Mdr 6,12-16
Žalm: Zl 63(62)
2. čtení: 1Sol 4,13-18
Evangelium: Mt 25,1-13
13.11.Tibor Svátek sv. Anežky České 1. čtení: Kol 3,12-17
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 25,31-46
14.11.Sáva sv. Mikuláš Tavelič 1. čtení: Mdr 2,23-3,9
Žalm: Zl 34
Evangelium: Lk 17,7-10
15.11.Leopold sv. Albert Veliký 1. čtení: Mdr 6,1-11
Žalm: Zl 82
Evangelium: Lk 17,11-19
16.11.Otmar sv. Markéta Skotská 1. čtení: Mdr 7,22-8,1
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 17,20-25
17.11.Mahulena - Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii sv. Alžběta Uherská 1. čtení: Mdr 13,1-9
Žalm: Zl 19
Evangelium: Lk 17,26-37
18.11.Romana Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla 1. čtení: Mdr 18,14-16;19,6-9
Žalm: Zl 105
Evangelium: Lk 18,1-8
19.11.Alžběta sv. Mechtilda 1. čtení: Pr 31,10-13.19-20.30-31
Žalm: Zl 128 (127)
2. čtení: 1Sol 5,1-6
Evangelium: Mt 25,14-30
20.11.Nikola sv. Felix z Valois 1. čtení: 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Žalm: Zl 119
Evangelium: Lk 18,35-43
21.11.Albert Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 1. čtení: 2Mak 6,18-31
Žalm: Zl 3
Evangelium: Lk 19,1-10
22.11.Cecílie sv. Cecílie 1. čtení: 2Mak 7,1.20-31
Žalm: Zl 17
Evangelium: Lk 19,11-28
23.11.Klement sv. Klement I. 1. čtení: 1Mak 2,15-29
Žalm: Zl 50
Evangelium: Lk 19,41-44
24.11.Emílie sv. Ondřej Dung-Lac a druhové 1. čtení: 1Mak 4,36-37.52-59
Žalm: 1Kron 29
Evangelium: Lk 19,45-48
25.11.Kateřina sv. Kateřina 1. čtení: 1Mak 6,1-13
Žalm: Zl 9
Evangelium: Lk 20,27-40
26.11.Artur sv. Silvestr 1. čtení: Ez 34,11-12.15-17
Žalm: Zl 23(22)
2. čtení: 1Kor 15,20-26.28
Evangelium: Mt 25,31-46
27.11.Xenie sv. Virgil 1. čtení: Dan 1,1-6.8-20
Žalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,1-4
28.11.René sv. Mansuet (Miloslav) 1. čtení: Dan 2,31-45
Žalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,5-11
29.11.Zina sv. Saturnin 1. čtení: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Žalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,12-19
30.11.Ondřej Svátek sv. Ondřeje 1. čtení: Rim 10,9-18
Žalm: Zl 19(18)
Evangelium: Mt 4,18-22


 Prosinec
1.12.Iva sv. Edmund Kampián 1. čtení: Dan 7,2-14
Žalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,29-33
2.12.Blanka sv. Bibiána 1. čtení: Dan 7,15-27
Žalm: Dan 3
Evangelium: Lk 21,34-36
3.12.Svatoslav sv. František Xaverský 1. čtení: Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7
Žalm: Zl 80(79)
2. čtení: 1Kor 1,3-9
Evangelium: Mk 13,33-37
4.12.Barbora sv. Jan Damašský, sv. Barbora 1. čtení: Iz 2,1-5
Žalm: Zl 122
Evangelium: Mt 8,5-11
5.12.Jitka sv. Sába 1. čtení: Iz 11,1-10
Žalm: Zl 72
Evangelium: Lk 10,21-24
6.12.Mikuláš sv. Mikuláš 1. čtení: Iz 25,6-10a
Žalm: Zl 23
Evangelium: Mt 15,29-37
7.12.Benjamín sv. Ambrož 1. čtení: Iz 26,1-6
Žalm: Zl 118
Evangelium: Mt 7,21.24-27
8.12.Květoslava Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 1. čtení: Gn 3,9-15.20
Žalm: Zl 98(97)
2. čtení: Ef 1,3-6.11-12
Evangelium: Lk 1,26-38
9.12.Vratislav sv. Valerie 1. čtení: Iz 30,19-21.23-26
Žalm: Zl 147
Evangelium: Mt 9,35-10,1.5-8
10.12.Julie sv. Julie a Eulálie 1. čtení: Iz 40,1-5.9-11
Žalm: Zl 85(84)
2. čtení: 2Petr 3,8-14
Evangelium: Mk 1,1-8
11.12.Dana sv. Damas I. (Hostivít) 1. čtení: Iz 35,1-10
Žalm: Zl 85
Evangelium: Lk 5,17-26
12.12.Simona Panna Maria Guadalupská 1. čtení: Iz 40,1-11
Žalm: Zl 96
Evangelium: Mt 18,12-14
13.12.Lucie sv. Lucie (Světluše) 1. čtení: Iz 40,25-31
Žalm: Zl 103
Evangelium: Mt 11,28-30
14.12.Lýdie sv. Jan od Kříže 1. čtení: Iz 41,13-20
Žalm: Zl 145
Evangelium: Mt 11,11-15
15.12.Radana sv. Valerián 1. čtení: Iz 48,17-19
Žalm: Zl 1
Evangelium: Mt 11,16-19
16.12.Albína sv. Adelhaida (Adéla) 1. čtení: Sir 48,1-4.9-11
Žalm: Zl 80
Evangelium: Mt 17,10-13
17.12.Daniel sv. Lazar 1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11
Žalm: Lk 1,46-48a.48b-50.53-54
2. čtení: 1Sol 5,16-24
Evangelium: Jan 1,6-8.19-28
18.12.Miloslav sv. Rufus a Zosim 1. čtení: Jer 23,5-8
Žalm: Zl 72
Evangelium: Mt 1,18-24
19.12.Ester bl. Urban 1. čtení: Sd 13,2-7.24-25a
Žalm: Zl 71
Evangelium: Lk 1,5-25
20.12.Dagmar sv. Dominik Siloský 1. čtení: Iz 7,10-14
Žalm: Zl 24
Evangelium: Lk 1,26-38
21.12.Natálie sv. Petr Kanisius 1. čtení: Pis 2,8-14
Žalm: Zl 33
Evangelium: Lk 1,39-45
22.12.Šimon sv. Servul 1. čtení: 1Sam 1,24-28
Žalm: 1Sam 2
Evangelium: Lk 1,46-56
23.12.Vlasta sv. Jan Kentský 1. čtení: Mal 3,1-4.23-24
Žalm: Zl 25
Evangelium: Lk 1,57-66
24.12.Adam a Eva Štědrý den 1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Žalm: Zl 89(88)
2. čtení: Rim 16,25-27
Evangelium: Lk 1,26-38
25.12.1. Svátek vánoční Slavnost Narození Páně 1. čtení: Iz 9,1-3.5-6
Žalm: Zl 96
2. čtení: Tit 2,11-14
Evangelium: Lk 2,1-14
26.12.Štěpán sv. Štěpán 1. čtení: Sk 6,8-10;7,54-60
Žalm: Zl 31(30)
Evangelium: Mt 10,17-22
27.12.Žaneta sv. Jan Evangelista 1. čtení: 1Jan 1,1-4
Žalm: Zl 97(96)
Evangelium: Jan 20,2-8
28.12.Bohumila sv. Betlémské děti, mučedníci 1. čtení: 1Jan 1,5-2,2
Žalm: Zl 124(123)
Evangelium: Mt 2,13-18
29.12.Judita sv. Tomáš Becket 1. čtení: 1Jan 2,3-11
Žalm: Zl 96
Evangelium: Lk 2,22-35
30.12.David sv. Evžen 1. čtení: 1Jan 2,12-17
Žalm: Zl 96
Evangelium: Lk 2,36-40
31.12.Silvestr sv. Silvestr 1. čtení: Gn 15,1-6;21,1-3
Žalm: Zl 105(104)
2. čtení: Zid 11,8.11-12.17-19
Evangelium: Lk 2,22-40
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář