katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Svědectví - aneb jak jsem se stal křesťanem

Hodně jsem četl. Měl jsem věřící babičku, která se mě snažila zasvětit do křesťanství a snažila se mi říci, co je v křesťanství nejdůležitější. Měla mě hodně ráda, měla opravdu velkou lásku k nám všem. Nechápal jsem, v té době, že právě láska je v křesťanství opravdu nejdůležitější. Blíže se snad o tom ještě zmíním. Ale v tu dobu jsem byl ještě malé dítě a vůbec jsem nechá p al, o čem je řeč. Jedině jsem si tehdy z povídání mé babičky anděly, kteří mají ochraňoval lidskou duši. Víc jsem nebyl schopen přijmout.
A tak potom, jak jsem rostl, jsem se začal zajímat o záhady a mimozemšťany. Zajímalo mě také vzkříšení, protože toto téma také bylo jednou ze záhad. Také jsem se začal zajímat o mimozemšťany, protože jsem vždycky toužil po něčem, co bylo za hranicemi mého chápání, ale později se mi stali mimozemšťané kamenem úrazu.
Tak jsem tehdy začal číst knížky Dänikena. Dozvídal jsem se o historii, která nebyla součástí normálního učiva na základní škole. Potom se ukázalo, že to bylo dobře. I zde jsem se dozvěděl, že život na Zemi mohl být stvořen. A potom se stalo něco, co změnilo směr mé cesty v mém hledání pravdy. Däniken citoval, že konstruktér z NASA sestrojil podle proroctví Ezechiele v Bibli kosmickou loď. To byla naprostá senzace, ale ne až taková, protože uvedená kosmická loď nelétala.
Tak jsem se rozhodl, že to jako začínající vědec prověřím, protože v té době jsem zdědil Bibli po babičce, která nyní čeká, až ji Bůh ze své lásky a milosti vzkřísí, ale hlavně proto, že jako křesťanka a věřící přijala Krista jako svého pána a spasitele. Tedy po přečtení proroctví Ezechiele jsem se rozhodl, že si Bibli přečtu pěkně od začátku, o d stvoření - nejstarší část dějin. Hned jsem pochopil, že některé lidské názory na Boha jsou mylné, však jsem se také dozvěděl, že Bůh nemůže být mimozemšťan, tak jak jsem já to chápal, protože Bůh stvořil absolutně všechno. Také vyvztala moje představa B o ha jako krutého, protože zatím jsem znal pouze Starý zákon. V té době jsem zatím ještě nečetl ty části starého zákona, ve kterých se Hospodin slitoval. Říkal jsem si ale, že Bůh je spravedlivý, protože oni hřešili, takže trest byl oprávněný. Tehdy jsem ta k é nechápal, že trestání nebylo proto, aby je Bůh zničil, ale proto, aby se obrátili od své špatné cesty hříchů a následovali Boha.
Někdy jsem se také setkal se Svědky a pln radosti z krásných malovaných obrázků a bohatě ilustrovaných knížek, které mi dáva li zadarmo, jsem se také rozhodl navštívit a popovídat si o Bohu a o té kosmické lodi v Bibli, o vzniku vesmíru a mých sporných otázkách. Nakonec
Jak jsem tak postupně dočítal Starý zákon a docházel jsem k Novému zákonu, tak jsem nabýval názoru, že jsem Bohu křivdil, že jsem ho považovat za moc přísného.
Jak jsem přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele? Bůh se nade mnou slitovat a prokázal mi hned několik milosrdenství, které mi ukázaly mou cestu a ty okolnosti jsem nemohl sám ovlivnit, byly skutečně Božím milosrdenstvím, aniž bych se sám o to nějak přičinil. To mi teď, když to píšu, svědčí o Boží lásce, kterou mě Bůh miluje. Nepíšu to proto, abyste mi záviděli, že mě Bůh miluje, ale říkám Vám pravdu, že i Vás Bůh miluje, takže mi vlastně nemáte co závidět.
A co bych řekl Vám, že každý máme jinou cestu, někteří ani k Bohu zatím nechtějí jít a nebo se oslýchají vejít. Všichni jdeme po jiné cestě, každý jdeme odjinud. Každý na své cestě zažijeme jiné problémy, různé překážky budeme muset překonat, já jsem Vám napsal, jaké překážky mě bránili v přijetí Ježíše Krista jako svého Spasitele a Pána.
Z počátku jsem byl zatrpklý a bál jsem se toho, že se moc změní můj život, že budu muset tohle a tohle, že budu muset za krátký čas udělat drastické změny ve svém životě. Proto tedy jsem se bál přijetí a váhal jsem. Možná jsem byl stejný jako ostatní lidé, kteří o náboženství raději nechtějí slyšet, protože by museli změnit s vůj život. I toho jsem se také bál a píšu to, abych byl upřímný. Uvedená změna měla proběhnout, jak jsem se mylně domníval při křtu neboli znovuzrození, vzkříšení do nového života. A nyní mám být hned ve všem lepší, nehřešit, atd. atd. Takového rychlé změ n y jsem se bál a proto jsem, stejně jako ostatní lidé jsem nechtěl o křtu ani slyšet. Ale to všechno byl jen mylný závěr, protože asi ještě nebyla vhodná doba proto, abych se nechal pokřtít. “Dobře tedy, tak tedy počkám, snad se to později zlepší, budu dou f at v Boha, že mi i zde poradí a pomůže...“ Tak jsem s touto myšlenkou vyčkával, že se to všechno seběhne tak, abych později již byl schopen Boha přijmout. Do té doby jsem jenom přijímal Ježíše Krista jako spasitele, ale jako Pána jsem ho moc neposlouchal.
Až teď někdy se mě Bůh ukázal jako mírný a vlídný Pán, který ke mě je stále tolerantní. Nepíšu to proto, abyste mi záviděli, ale říkám Vám, že i k Vám jistě je Bůh také mírný a vlídný a také Vás miluje a že také vy můžete každým okamžikem očekávat jeho milost a milosrdenství. Tohle mě tedy přimělo k přijetí Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele. Jsem pokřtěn u KS Praha.
Doufám, že i Vám bude mé svědectví v něčem ku prospěchu.
Franta
Můžete mě napsat připomínky, náměty, či cokoliv dalšího (i otázky, ale raději bych byl, kdyby Vám na ně odpověděl spíše sám Bůh, než já...), nicméně rád si přečtu Váš dopis:
sokolovs@troja.fjfi.cvut.cz


  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest