katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   141-150  160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850  
...pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil...

Sk 10,39
Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme.

Mk 15,24
Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví.

1Kor 11,25
"Ty jsi tedy Boží Syn?" Odpověděl jim: "Ano, já jsem!"

Lk 22,70
V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj ...

Zl 72,7
Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho...!

Lk 15,22
...jejich bohem je břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně.

Flp 3,17
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, ...Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“

Lk 4,5
Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat.A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty.

Lk 9,2
A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty.

Lk 9,3
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   141-150  160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest