katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   831-840  850   860   870   880   890  
Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu.

Zj 2,25
Jiná zrna padla do dobré země a dala užitek,
některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet.

Mt 13,8
Ze strachu před židy měli dveře zavřeny.
Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!"

Jan 20,19
když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho
a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.

Sk 2,6
Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě přidá.

Mk 4,24
Oblak jim ho zastřel.

Sk 1,9
Na ovoci se pozná, kdo pěstoval strom;
na slovech se projeví smýšlení lidského srdce.

Sir 27,6
I když půjdu roklí šeré smrti,
nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.

Zl 23,4
Zamířím-li k nebi, jsi tam,
a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

Zl 139,8
Hospodin zástupů připraví na této hoře všem národům
hostinu tučnou, hostinu s vyzrálým vínem,
jídla tučná s morkem, víno vyzrálé a přečištěné.

Iz 25,6
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   831-840  850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář