katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   631-640  650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno:
zrána rozkvete a už odkvétá, večer uvadne a uschne.

Zl 90,5
Člověk se slitovává nad svým bližním,
ale Hospodin má slitování se všemi tvory:
kárá, vychovává i poučuje a přivádí je k sobě zpět jako pastýř své stádo.

Sir 18,13
Ty, Hospodine, ač sám ničeho nepotřebuješ,
chtěl jsi mít chrám, kde mezi námi přebýváš.

2Mak 14,35
Může panna zapomenout na své šperky, nevěsta na svůj svatební pás?
Můj lid však na mě zapomíná po nespočetné dny.

Jer 2,32
„Dveře žaláře jsme našli pevně zavřené a stráže stály před nimi,
ale když jsme otevřeli, nikoho jsme uvnitř nenašli.“

Sk 5,23
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu,
lámali chléb a modlili se.

Sk 2,42
Já jsem chléb života.

Jan 6,48
Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.

Zl 118,20
Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.

Lk 24,29
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí,
zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář,
tak opovržený, že jsme si ho nevážili.
Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal.

Iz 53,3
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   631-640  650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář