katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   561-570  580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900  
Hospodin dopřeje dobrých časů , svou úrodu vydá naše země.

Zl 85,13
Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, nebo s láskou a mírností?

1Kor 4,21
Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.

Mt 2,2
Hospodin ... střeží cestu svých věrných.

Pr 2,8
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno,
dal moc stát se Božími dětmi.

Jan 1,13
Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.
Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů,
on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného.

1Jan 1,8
Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo.

Lk 2,15
A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka
bude sedmkrát větší , jako světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin
ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví.

Iz 30,26
Hospodin osvobozuje vězně.

Zl 146,7
Neopouštěj starého přítele, žádný nový se mu nevyrovná.
Nový přítel je jako nové víno. Teprve až zestárne,
budeš je s požitkem pít.

Sir 9,10
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   561-570  580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář