katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   591-600  610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Tím bude oslaven můj Otec,
když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.

Jan 15,8
... abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo,
čerpali naději.

Řím 15,4
Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti
a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi.

Nm 21,4
Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.

Mt 20,4
...ve shromáždění však – abych poučil i druhé –
raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.

1Kor 14,19
Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou
ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen,
aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.

Lk 8,16
Jako listí rašící na košatém stromu, kde jedno opadá a druhé vypučí,
je stejné i pokolení z masa a krve; jedno skonává, zatímco druhé se rodí.

Sir 14,18
Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje.
Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.

Pr 3,1
„Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom
a říkal si: Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?

Lk 12,16
Vyveď mě ze žaláře, abych vzdával chválu tvému jménu.

Zl 142,8
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   591-600  610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář