katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   881-890 
Budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.
Noci tam již nebude
a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce,
neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na

Zj 22,4-5
Víte přece, co znamená tento čas:
už nastala hodina, abyste procitli ze spánku;
vždyť nyní je nám spása blíže,
než byla tenkrát, když jsme uvěřili.
Noc pokročila, den se přiblížil.

Rim 13,11-12
Řekl jim: „Pojďte sami stranou na pusté místo
a trochu si odpočiňte!“
Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí,
a neměli ani čas se najíst.

Mk 6,31
V ten čas řekl Ježíš:
„Velebím tě, Otče, Pane nebes i země,
že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými,
a zjevil jsi je maličkým."

Mt 11,25
Kdo se napije starého, nechce nové;
řekne: ‚Staré je lepší.‘

Lk 5,39
Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin.
I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh,
i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

Iz 1,18
Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,
potom však uzříme tváří v tvář.
Nyní poznávám částečně,
ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.

1Kor 13,12
Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?

Zl 121,1
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   881-890 


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář