katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   651-660  670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900  
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás
a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo;

Jan 15,16
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;
a svítí všem v domě.

Mt 5,15
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky;
buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

Mt 10,16
Avšak oni křičeli: „Na kříž, na kříž s ním!“

Lk 23,21
Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
ale my kážeme Krista ukřižovaného.

1Kor 1,22
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl: „Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“ Ježíš mu odpověděl: „ Je psáno: Budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému, a jeho jediného uctívat.“

Lk 4,5
...a výslovně mu zakázal chodit za jinými bohy.

1Kral 11,10
Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!

2Kor 6,2
A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.

1Kor 10,12
Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu.

Zl 118,19
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   651-660  670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář