katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   721-730  740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900  
Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

Mk 16,15
Hledejte dobro a ne zlo a budete žít,
a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.

Am 5,14
Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady,
Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“

Gn 3,3
Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal.

Gn 2,2
Ač malí počtem, zase dobyli celou zemi. Zahnali na útěk množství cizáků,znovu obnovili chrám proslulý po celém světě, osvobodili město, znovu zjednali platnost zákonům, které měly být zrušeny. To vše proto, že jim Hospodin milostivě projevil veškerou přízeň.

2Mak 2,22
Jejich duše bude jako zavlažovaná zahrada. Už nikdy nebudou tesknit.

Jer 31,12
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou.

Zl 16,11
Až vstoupíte na pokraj jordánských vod, zůstanete v Jordánu stát.

Joz 3,8
Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.

Mt 4,19
Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil.

1Kor 1,28
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   721-730  740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář