katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   751-760  770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Mé srdce si opakuje tvoji výzvu : „Hledejte mou tvář.“
Hospodine, tvář tvou hledám.

Zl 27,8
Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází
jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil.

1Pt 5,8
Obdivuješ ty velké stavby?
Nezůstane z nich kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.

Mk 13,2
Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým;
jejich nepravosti on na sebe vezme.

Iz 53,11
Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu,
dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti.

2Kor 9,10
„Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem
i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem
i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi.

Gn 9,9
Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost,
jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích,
aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.

Mt 6,2
Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy,
soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.

Zl 86,11
A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo.

1Sam 9,27
Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi
každou bylinu nesoucí semena i každý strom.

Gn 1,29
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   751-760  770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář