katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   601-610  620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880  
Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni.

Zl 80,4
Když se však ze mě stal muž, všecko dětské jsem odložil.

1Kor 13,11
Nemylte se: Ani ... zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou mít účast v Božím království.

1Kor 6,9
"Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará
o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi,
tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst,
kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase.

Ez 34,11
Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově?
A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově?

1Kor 10,16
Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého,
který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

1Kor 6,19
Budete žehnat synům Izraele těmito slovy: Hospodin tě požehná a ochrání tě,Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv,
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Nm 6,23
Víš něco o tom, jak plují oblaka, a vůbec něco o divech Vševědoucího?

Job 37,16
Za žádných okolností se neutíkej ke lži,
zvyknout si na ni nevede k ničemu dobrému.

Sir 7,13
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se
a na každém z nich spočinul jeden.

Sk 2,3
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   601-610  620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář