katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   791-800  810   820   830   840   850   860   870   880   890   900  
„Jděte v pokoji.
Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin.“

Sd 18,6
Tvé oči ať hledí rovně,
zpříma před sebe se dívej.

Pr 4,25
Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice,
sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.

1Sol 4,16
Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další,jak tam stojí,
a řekl jim: ‚Co tu stojíte celý den nečinně?‘ Odpovědí mu:
‚Nikdo nás nenajal.‘ On jim řekne: ‚Jděte i vy na mou vinici.‘

Mt 20,6
Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé,
zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli.
Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil,

Zl 124,2-4
Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska,
než z vykrmeného býka a s tím nenávist.

Pr 15,17
Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh,
v nějž doufám.“

Zl 91,2
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.

1Kor 13,1
Svůj poklad si ulož tak, jak přikazuje Nejvyšší,
a prospěje ti víc nežli zlato.

Sir 29,11
Co vám říkám ve tmě, povězte na světle;
a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.

Mt 10,27
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   791-800  810   820   830   840   850   860   870   880   890   900  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář