katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   521-530  540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
... takže již nejsou dva, ale jeden.
A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!

Mt 19,6
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města,
které se jmenuje Nazaret,k panně zasnoubené muži jménem Josef,
z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.

Lk 1,26
On dává svému slunci svítit na zlé i dobré
a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Mt 5,45
Synu, v tichosti konej své práce a budou tě mít rádi lidé Bohu milí.

Sir 3,17
Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou?

Jak 3,11
Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu,
co mluvili proroci!

Lk 24,25
Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“,
to znamená ‚Mistře‘

Jan 20,16
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb,
vzdal díky, lámal jej a řekl: „ Toto jest mé tělo,
které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“

1Kor 11,23
Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky.

Jan 12,8
Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce,
naději slož v Hospodina!

Zl 27,14
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   521-530  540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář