katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   731-740  750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860  
A otázal se: „Kterou cestou potáhneme?“
On odvětil: „Směrem k Edómské poušti.“

2Král 3,8
Hle, posílám svého anděla, aby mi připravil cestu.
Hned potom přijde do svého chrámu Pán, jehož hledáte,
a anděl smlouvy, po němž toužíte.

Mal 3,1
Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci,
které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely
z tvého srdce po všechny dny tvého života.

Dt 4,9
Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne;
a kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal.
Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký.

Lk 9,48
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho,
on sám bude jednat.

Zl 37,5
Bude to, jako když někdo roztříští hliněný džbán napadrť,
nelítostně, že se nenajde po rozbití ani střípek,
aby se v něm dal přenést oheň z ohniště či nabrat voda z louže.

Iz 30,14
A nyní vy, kteří říkáte: „Dnes nebo zítra půjdeme
do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat
a vydělávat“ - vy přece nevíte, co bude zítra!

Jak 4,13
Než se hory zrodily, než vznikl svět a země,
od věků na věky jsi ty, Bože.

Zl 90,2
On svým andělům vydal o tobě příkaz,
aby tě chránili na všech tvých cestách.

Zl 91,11
Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti.

Mt 2,8
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   731-740  750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastoračn?středisko brněnsk?diecéze

   Informačn?kontaktn?centrum

   Česk?sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akc? chat, stránky pro mláde? width=

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druh?ročník křesťanského festivalu Kefasfest

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses