katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   731-740  750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Což rosa nemírní sluneční žár?
Tak slovo může znamenat víc než obdarování.

Sir 18,16
Kdo příliš dá na vítr, nebude sít,
kdo hledí na mraky, nebude sklízet.

Kaz 11,4
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě.

Sk 2,1
Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost
nad jedním hříšníkem, který činí pokání,
než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.

Lk 15,7
Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?

Sk 1,6
Celý Izrael vystupoval se schránou Hospodinovy smlouvy
za ryčného troubení polnic a za zvuku pozounů, cymbálů, harf a citer.

1 paralipomenon 15,28
Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů,
ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha,
navěky a navždy.

Mich 4,5
Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo;
Bůh však jednou učiní konec obojímu.

1Kor 6,13
Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam.
Po zemi se objevují květy.

Pís 2,11
Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám,
se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.

Lk 13,24
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   731-740  750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář