katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   321-330  340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870  
...ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

Flp 2,8
A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

Mt 18,5
Synu, od svého mládí se věnuj vzdělávání, až do šedin tak budeš nacházet moudrost.

Sir 6,18
‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce
a nedopřejte místa ďáblu.

Ef 4,26
Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.

Iz 42,6
Nebudou žíznit, až je povede vyschlými kraji, vodu ze skály jim vyvede jak bystřinu.

Iz 48,21
Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší,abys dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře.

Dt 10,12
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.

Pr 18,10
Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš; i při orbě a při žni odpočineš.

Ex 34,21
Nebuď nenasytný při žádném hodování.

Sir 37,29
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   321-330  340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář