katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   801-810  820   830   840   850   860   870   880   890  
Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme,
protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.

Zid 10,23
Každý strom se pozná po svém ovoci.
Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny.

Lk 6,44
Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je,
bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku.

Mt 7,26
Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský
a muži judští sadbou, z níž měl potěšení.

Iz 5,7
Z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli,
jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.

Mich 5,1
Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi.
Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.

Gn 11,4
Velká a vzácná naučení nám byla dána prostřednictvím Zákona, Proroků a ostatních spisů...
Ti, kteří je čtou, mají se nejen sami poučit, ale kteří milují učení,
mají být jak slovem, tak i písmem prospěšni i těm, kdo stojí mimo.

Sir 0,5
Ztišil, zklidnil jsem své srdce jako dítě v klíně matky.
Jako dítě zkonejšené ztichla ve mně duše má.

Zl 131,1-2
Nedej se strhnout vášněmi své duše, aby tě nerozervaly
jako zdivočelost býka. Ohlodají ti listí, zničí tvé plody,
a ty zůstaneš holý jako opadaný strom.

Sir 6,2-3
Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru
a duch zvířat sestupuje dolů k zemi?

Kaz 3,21
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   801-810  820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář