katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   711-720  730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860  
Hospodinova milosrdenství je plná země.

Zl 33,5
Proč hledáte živého mezi mrtvými?

Lk 24,5
V onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.

Iz 2,17
Pak vzal kalich, vzdal díky,
podal jim ho a pili z něho všichni.

Mk 14,23
Pilát jim řekl: „Co tedy mám učinit s Ježíšem, zvaným Mesiáš?“
Všichni volali: „Ukřižovat!“

Mt 27,22
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

Gal 6,2
Neboť Bůh tak miloval svět.

Jan 3,16
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.
Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem,
vyvěrajícím k životu věčnému.

Jan 4,14
Pýcha člověka začíná tím, že odpadne od Hospodina
a odvrátí své srdce od toho, kdo je jeho tvůrcem. Neboť původcem pýchy je hřích, a ten, kdo se jí drží, přivodí záplavu zkaženosti.

Sir 10,12
Mé srdce si opakuje tvoji výzvu : „Hledejte mou tvář.“
Hospodine, tvář tvou hledám.

Zl 27,8
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   711-720  730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastoračn?středisko brněnsk?diecéze

   Informačn?kontaktn?centrum

   Česk?sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akc? chat, stránky pro mláde? width=

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druh?ročník křesťanského festivalu Kefasfest

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses