katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   691-700  710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi,
aby viděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Mt 5,16
Potom mu znehybněla tvář, muž Boží nadobro strnul.

2Kral 8,11
Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší,
pět žalmy,hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost
při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citeru.

Zl 92,2-4
„Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.

Jan 4,13
Mluv k Izraelcům a řekni jim: Já jsem Hospodin, váš Bůh.

Lv 18,2
Co člověk nejvíc potřebuje k životu, je: voda, oheň, železo a sůl,
bílá pšeničná mouka, mléko a med, šťáva z hroznů, olej a oděv.

Sir 39,26
Ale vy ostatní, udatní bohatýři, vojensky seřazeni přejdete
před svými bratřími řeku a budete jim pomáhat,
dokud Hospodin nepřivede do odpočinutí vaše bratry jako vás.

Joz 1,14
Přistupte ke mně, nevzdělaní, a přebývejte u mne v domě,
kde dojdete vzdělání.

Sir 51,23
Všechny stromy pole poznají, že já, Hospodin,
jsem ponížil strom vysoký a povýšil strom nízký.

Ez 17,24
Dám vám ve vhodném čase vydatné deště,
země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce.

Lv 26,4
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   691-700  710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář