katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   171-180  190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Věrný přítel je k nezaplacení, ničím nelze vyvážit jeho cenu.

Sir 6,15
...spatřil jsem nová nebesa a novou zemi...Bůh bude s nimi přebývat...

Zj 21
...spatřil jsem nová nebesa a novou zemi...Bůh bude s nimi přebývat...

Zj 21,1
...v životě mé matky jsi mě utkal.

Zl 139,13
...pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil...

Sk 10,39
Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty; losovali o ně, co si kdo vezme.

Mk 15,24
Tento kalich je nová smlouva, potvrzená mou krví.

1Kor 11,25
"Ty jsi tedy Boží Syn?" Odpověděl jim: "Ano, já jsem!"

Lk 22,70
V jeho dnech rozkvete spravedlivý, bude hojný pokoj ...

Zl 72,7
Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho...!

Lk 15,22
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   171-180  190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář