katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   41-50  60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900  
„Co mi dáte? Já vám ho zradím.“

Mt 26,15
Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky.

Zd 2,18
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.“

Lk 1,38
Všecko, co svážete na zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi.

Mt 18,18
Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Mt 7,7
„Jsi-li syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“

Lk 4,3
„Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“

Jon 3,2
...kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.

Mt 18,5
Předkládám ti život, nebo smrt, požehnání, nebo kletbu. Vyvol si život, abys žil ty a tvoje potomstvo.

Dt 30,19
...„Já držím s Pavlem!“...

1Kor 1,12
10   20   30   40   41-50  60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář