katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   471-480  490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800  
A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka
bude sedmkrát větší , jako světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin
ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví.

Iz 30,26
Hospodin osvobozuje vězně.

Zl 146,7
Neopouštěj starého přítele, žádný nový se mu nevyrovná.
Nový přítel je jako nové víno. Teprve až zestárne,
budeš je s požitkem pít.

Sir 9,10
Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, plesejte a hrejte!

Zl 98,3
Každý, kdo slyší tato má slova a plní je,
bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.

Rim 13,11
Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.

2Kor 10,3
Nad ním byl nápis: „Toto je král Židů.“

Lk 23,38
Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem.

Pr 13,4
Učiním, že se budete řídit mými nařízeními,
zachovávat moje řády a jednat podle nich.

Ez 36,27
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   471-480  490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest