katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   531-540  550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800  
Víš něco o tom, jak plují oblaka, a vůbec něco o divech Vševědoucího?

Job 37,16
Za žádných okolností se neutíkej ke lži,
zvyknout si na ni nevede k ničemu dobrému.

Sir 7,13
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se
a na každém z nich spočinul jeden.

Sk 2,3
Obejděte Sijón, vydejte se kolem spočítat jeho věže.
Pozorně si povšimněte valů, jeho paláce si prohlédněte
a příštímu pokolení vyprávějte:
„Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně.“

Zl 48,13
Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.

Lk 24,49
Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne.
Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost.

Flp 4,10
Prosím tě, dítě, pohlédni k nebi i na zemi, na všechno,
co je zde vidět, a věz, že to Bůh udělal ne z toho,
co bylo, a že i lidský rod takto povstal.

2Mak 7,28
Jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno:
zrána rozkvete a už odkvétá, večer uvadne a uschne.

Zl 90,5
Člověk se slitovává nad svým bližním,
ale Hospodin má slitování se všemi tvory:
kárá, vychovává i poučuje a přivádí je k sobě zpět jako pastýř své stádo.

Sir 18,13
Ty, Hospodine, ač sám ničeho nepotřebuješ,
chtěl jsi mít chrám, kde mezi námi přebýváš.

2Mak 14,35
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   531-540  550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest